vrijdag, februari 26, 2010

441. Ook Nederlandse Katholieke nonnen, broeders en paters nu beschuldigd van seksueel misbruik

Gerelateerd artikel:

 • 'Wat heeft het met elkaar te maken? De TV aflevering op Ned 1 op 2e Paasdag 2010 van RKK Katholiek Nederland over een familiedrama in Zoetermeer, het sexueel misbruik van kinderen door RK broeders, zusters en paters, en de ontkennende en wild om zich heen slaande paus en kerk' (Vaderkenniscentrum - VKC 457 - april 2010)
Nadat eerst in de Verenigde Staten, Australië, Nieuw-zeeland en later in Ierland en Duitsland geestelijken en religieuzen zich op grote schaal te buiten blijken te hebben gegaan aan seksueel misbruik van aan hen toevertrouwde kinderen, worden nu ook Nederlandse paters van de Salesianen voor het eerst beschuldigd van seksueel misbruik van kinderen.
Zie voor een overzicht van en meer informatie over het seksueel misbruik van kinderen waarbij priesters en broeders uit de Katholieke Kerk betrokken waren bijv.:

 Slaapzaal van Pensionaat St. Louis in Amersfoort


 Het Pensionaat St. Louis in Amersfoort in vogelvlucht

Zelf heb ik van mijn 12e tot mijn 14e jaar enkele jaren op Katholieke en Jezuïten- jongensinternaten gezeten (Pensionaat St. Louis in Amersfoort en het Jezuïtencollege Canisiuscollege in Nijmegen). Dit omdat mijn ouders uitgezonden waren naar het buitenland i.v.m. mijn vaders werk en ik anders te ver achterop raakte met school. En hoewel ik er meteen bij moet zeggen daar zelf nooit misbruikt te zijn, herinner ik mij uit deze periode wel dat er vooral op het (inmiddels al lang gesloten) Pensionaat St. Louis in Amersfoort (lagere school en mulo) wel steeds waarschuwende geruchten onder de jongens op het internaat rondgingen over bepaalde broeders en paters wanneer er jongens bij hun op de kamer moesten komen. "Daar moest je bij uit de buurt blijven", werd je dan door de anderen gewaarschuwd en "ga nooit naar zijn kamer".

Pensionaat St. Louis Amersfoort, 6e klas lagere school met Broeder Simplicius (zittend links) in 1964/65; u ziet mij met brilletje en brilcreamscheiding in het haar als tweede van links in de bovenste rij

Ik was als 12/13-jarig jongetje dus gewaarschuwd en voorzichtig, maar ben er zelf om die reden wel van overtuigd dat deze eerste berichten in de media over misbruik door Katholieke broeders en paters van jongens op de internaten en pensionaten nog pas het eerste topje van de ijsberg zullen blijken te zijn. Namen herinner ik mij daar niet meer van, maar de besproken slachtoffers waren vooral de meer timide en zachtaardige jongens.

Gesloten jeugdzorg
Het verbaast mij daarbij eigenlijk ook dat er tot nog toe zo weinig van dergelijke berichten uit de instellingen voor de gesloten jeugdzorg naar buiten zijn gekomen. Want dat het gebeurd op plaatsen waar kinderen afhankelijk gemaakt zijn en de machtsverhoudingen zo scheef zijn als daar, daar ben ik eigenlijk van overtuigd. En deze gesloten jeugdzorginstellingen voldoen eigenlijk aan alle voorwaarden daarvoor.

Als er dan weinig over naar buiten komt, dan kan dat eigenlijk bijna alleen als kinderen daar volledig monddood gemaakt zijn, zich volledig in de steek gelaten voelen, er niet over durven te praten, ook volledig gecontroleerd worden en dat er een systematische doofpot- en wij-cultuur onder de 'collega'-werkers gehanteerd wordt. Dat is een van de redenen waarom ik er in mijn contacten met journalisten er ook steeds weer op aandring om nu eens met de kinderen in de gesloten jeugdzorg te gaan praten. En wat dat betreft zou de Tweede Kamer zeker voor de gesloten jeugdzorg eigenlijk ook een wettelijke opendeurpolitiek voor journalisten moeten instellen en hen dezelfde status geven als een inspectie. Er moet meer openheid komen over wat er gaande is in de de gesloten jeugdzorg. Journalisten moeten onverwacht in en uit kunnen lopen en met kinderen kunnen spreken.

Daarom ben ik in 2008 tijdens de open gevangenisdag in september zelf ook een keer op bezoek gegaan in zo'n gesloten justitiële jeugdinrichting. De kinderen krijg je dan echter niet te spreken of zelfs te zien, zij worden die dag binnen gehouden, naar de mededelingen van de beheerders om de 'privacy' van de kinderen te waarborgen. Ik heb echter maar steeds het ongemakkelijke gevoel dat wij als samenleving de kinderen in deze instellingen helemaal in de steek en aan hun lot over laten. En kinderen verdienen echt beter. Voor geïnteresseerden zie verder de links naar artikelen over het misbruik door Nederlandse Katholieke broeders, paters en nonnen hieronder,

Peter Tromp
Vaderkenniscentrum


Nawoord:
Ook Joep Zander wijst in zijn artikel "De dubbele bodem van de dubbele moraal" op de zorgelijke ontwikkeling, dat juist degenen die in Nederland verantwoordelijk gemaakt zijn voor het beschermen van kinderen, c.q. de beleidsmakers op het Ministerie van Justitie en de medewerkers van de aan dit ministerie verbonden kinderbescherming, alle gelegenheid krijgen en hebben om zelf kinderen te misbruiken als gevolg van de in deze sector ontbrekende transparantie en openheid en het monddood maken van de aan hen toevertrouwde kinderen en jongeren.

Nederlandse paters beschuldigd van seksueel misbruik
Zie: de Volkskrant - Binnenland - Van onze redactie - 26 februari 2010, 15:42
http://www.volkskrant.nl/binnenland/article1353499.ece/Nederlandse_paters_beschuldigd_van_seksueel_misbruik

"Misbruik paters al in 1967 bekend"
Bron: NOS - Update: zaterdag 13 mrt 2010, 08:56
http://nos.nl/tekst/143557-misbruik-paters-al-in-1967-bekend.html?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+nosnieuws+%28NOS+Teletekst%29

Het seksueel misbruik door paters Salesianen op een internaat in het Gelderse 's-Heerenberg was intern al in 1967 bekend. Volgens NRC Handelsblad en de Wereldomroep heeft de hoogste bestuurder van de Salesianen daar toen al onderzoek naar gedaan.

Zijn secretaris was Ad van Luyn, die nu bisschop is van Rotterdam en voorzitter van de bisschoppenconferentie. Van Luyn zegt in NRC dat hij toen niet van het bestaan van het onderzoek wist.

De krant en omroep zeggen te beschikken over gedetailleerde informatie waarin slachtoffers 137 paters, broeders en nonnen beschuldigen van misbruik.

zondag, februari 21, 2010

433. Susan Bögels - Do fathers know best? Bange vaders, bange kinderen?

Bron: Universiteit van Amsterdam - Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen - Auteur: Esther van Bochove, afdeling Communicatie FMG - 15 februari 2010

Susan Bögels ontvangt Vici-subsidie voor uniek onderzoek naar de rol van de vader bij angstontwikkeling van kinderen

Susan Bögels: 'Kinderen wenden zich bij het inschatten van externe risico's mogelijk instinctief eerder tot de vader' (Foto: Aleid Denier van der Gon)

Baby's worden geboren met instinctieve angsten die hen beschermen tegen gevaar. Overmatige angst kan echter schadelijk zijn voor hun ontwikkeling. Hoogleraar Orthopedagogiek Susan Bögels denkt dat de vader een cruciale rol speelt bij de angstontwikkeling van kinderen. Zij ontving een Vici-subsidie van € 1,5 miljoen voor haar onderzoek Do fathers know best?

Moet ik bang zijn voor die hond? Is het wel veilig om op deze stoel te klimmen? Kinderen schatten risico's al vanaf hun babytijd in door te kijken naar de reactie van de ouders. Dit proces heet social referencing. Afhankelijk van de signalen die de ouders afgeven (aanmoedigend of juist angstig en afwerend) besluit het kind om bepaalde dingen wel of niet te doen. Ook leren ze welke zaken of situaties gevaarlijk zijn.

De specifieke rol van de vader in dit proces is vrijwel nooit onderzocht, terwijl deze mogelijk wel cruciaal is, denkt hoogleraar Orthopedagogiek Susan Bögels. ‘Het is bekend dat het brein in een aantal opzichten evolutionair reageert. Vanaf de oertijd zijn vrouwen meer bedreven in het verzorgen, voeden troosten et cetera, en mannen hebben meer expertise op het gebied van de externe omgeving (gevaarlijke dieren, vreemdelingen verjagen, nieuwe gebieden ontdekken). Dit gegeven zou er volgens mijn theorie voor kunnen zorgen dat kinderen bij het inschatten van extern gevaar eerder vertrouwen op hun vader dan op hun moeder.'

Moeders die zorgen, vaders die jagen... Dat klinkt allemaal vrij rolbevestigend en weinig feministisch.

‘Gelukkig ben ik zelf feminist, dus ik mag het zeggen.' (lacht). ‘Ik zeg ook zeker niet dat mannen écht meer weten over de externe omgeving, maar een feit is wel dat zij op dat gebied een evolutionair voordeel hebben ten opzichte van vrouwen. En nog veel belangrijker: kinderen wenden zich bij het inschatten van externe risico's mogelijk instinctief eerder tot de vader. Wij willen onderzoeken of dat werkelijk zo is. En àls het echt zo is, dan betekent dat dat vaders een cruciale rol spelen in zowel het voorkómen van overmatige angst als in het ontstaan ervan. De vader wordt immers gezien als de expert op het gebied van extern gevaar, dus zijn angst wordt door het kind gemakkelijker overgenomen.'

Uit uw literatuuronderzoek blijkt ook dat de vader een belangrijke rol speelt wat betreft de invloed op angst bij kinderen.

‘Dat klopt, en wat verder bleek, is dat er vooral weinig onderzoek is gedaan naar de specifieke rol van de vader op de ontwikkeling van kinderen. De onderzoeken die er zijn, richten zich meestal op de typische moederrol, zoals sensitiviteit of het begrijpen van brabbeltaal. Zaken waar vrouwen over het algemeen beter in zijn. Misschien heeft juist het niet begrijpen van die brabbeltaal door de vader wel een functie. Die specifieke vaderrol is altijd onderbelicht gebleven.'

Wat is daar de oorzaak van?

‘Moeders hebben altijd het grootste deel van de opvoedingstaak op zich genomen, en dus wordt hun rol belangrijker geacht.'

Het onderzoek bestaat voor een belangrijk deel uit experimenten. Hoe zien deze eruit?
‘In de experimenten nemen we zowel de vader als de moeder mee, aangezien we een goede, vergelijkende studie willen doen. We testen bovendien kinderen uit verschillende leeftijdsgroepen, aangezien verschillende typen angsten pas op bepaalde leeftijden ontstaan. Angst voor hoogte bijvoorbeeld: een baby tot 8 maanden ziet geen diepte en heeft dus nog geen last van hoogtevrees. Kinderen van een jaar of vier houden moeiteloos een praatje voor hun ouders, terwijl 10-jarigen daar ineens bang voor zijn. Bij de experimenten kun je denken aan baby's van 10 maanden die over een visual cliff moeten kruipen, een glazen plaat waaronder een grote diepte te zien is. We laten de vader en de moeder aanmoedigende of juist angstige, afwerende signalen afgeven en bekijken wat het effect is op de reactie van het kind: kruipt hij wel of niet over de plaat?'

Dat angstige of afwerende gedrag van de ouders, dat moeten ze acteren?

‘Dat is een van de manieren die we gaan gebruiken, omdat dat ook in eerdere onderzoeken effectief is gebleken. Maar we manipuleren de angst van de ouders ook, bijvoorbeeld door eerst hen bedreigende of juist geruststellende informatie te geven.'

Ook voor oudere kinderen zijn er experimenten.

‘Inderdaad. We laten kinderen van 10-12 jaar een praatje geven, waarbij we de ouders ofwel "bedreigende" informatie laten geven (er staat veel op het spel, het publiek is kritisch), ofwel geruststellende informatie (het is maar een oefening). De vraag bij alle experimenten is, of het kind meer waarde hecht aan het oordeel van de vader, of juist van de moeder.'

Stel dat de theorie klopt, dat vaders een cruciale rol spelen bij de angstontwikkeling van kinderen. Welke implicaties heeft dat dan?

‘Op dit moment is de kinderwereld heel erg vervrouwelijkt. De thuissituatie, de kinderopvang, het onderwijs: kinderen worden vooral door vrouwen opgevoed. Als mijn theorie klopt, zouden we daar nog eens goed naar moeten kijken. Dan moeten we ervoor zorgen dat vaders - of andere mannelijke rolmodellen - beter zichtbaar worden. En bij de behandeling van overmatige angst en angststoornissen van kinderen zou het betrekken van de vader bij de therapie een voorwaarde moeten zijn.'

Auteur: Esther van Bochove, afdeling Communicatie FMG

Bron: FMG Communicatie

Susan Bögels is hoogleraar Orthopedagogiek en directeur van het Academisch Behandelcentrum voor Ouder en Kind aan de Universiteit van Amsterdam.


Gerelateerde artikelen en links:

zaterdag, februari 20, 2010

431. Kabinet gevallen: Verkiezingen op 9 juni 2010

Nederland werd vanochtend zonder kabinet wakker. Het kabinet is vanochtend om 4 uur omgevallen over 'Uruzgan'.

'Bommetje': CDA-er Verhagen
Niemand in Nederland is daarover eigenlijk heel erg verbaasd. Iedereen zag het immers al aankomen, nadat in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart eerder deze week minister Verhagen, de zelfgenoegzame en voortdurend rommelende en rammelende CDA-Minister van Buitenlandse Zaken, als 'de vermoorde onschuld zelve' niet competent genoeg gebleken was om, in zijn toch dagelijkse contacten met de NAVO, het juist nu versturen van zo'n briefje waarin Nederland opnieuw gevraagd werd in Uruzgan te blijven, te voorkomen.

Daarmee was met het oog op de toch al historisch slechte positie van de PvdA in de peilingen en het voorafgaande gesteggel over het Rapport van de Commissie Davids de finale landmijn geplaatst. Iedereen wist en voelde dat meteen. En het kabinet Balkenende IV liep afgelopen donderdagavond na de actie van CDA-er Verhagen (of eigenlijk het nalaten ervan), die hij naar eigen mededeling ook nog op verzoek van de PvdA zelf zou hebben gedaan, tijdens het kamerdebat leeg op de zoveelste lekke band van de afgelopen drie jaar. En deze keer was er geen plakken meer aan.

vrijdag, februari 19, 2010

430. In 2014 evaluatie wet op voortgezet ouderschap na scheiding (30145)

De evaluatie van de wet op het voortgezet ouderschap na scheiding (nr. 30145) staat gepland voor 2014, 5 jaar na de inwerkingtreding ervan op 1 april 2009

Hieronder ter informatie mijn emailwisseling met het Ministerie van Justitie waaruit blijkt dat de evaluatie van de wet op het voortgezet ouderschap na scheiding (nr. 30145) nu 5 jaar na de inwerking treding van deze wet gepland staat. De wet is op 1 april 2009 in werking getreden, dus de evaluatie ervan zal plaats vinden rond of na 1 april 2014.

Zie verder ook het antwoord van het Ministerie van Justitie hieronder.

Peter Tromp
VaderkenniscentrumOnderwerp:
RE: evaluatie wetsvoorstel 30145
Van:
"Noreply@minjus.nl"
Datum:
Sat, 16 Jan 2010 21:00:43 +0100
Aan:
vaderkenniscentrum@gmail.com


Geachte heer Tromp,


Door minister Rouvoet is toegezegd dat de wet geevalueerd gaat worden. Om een zinvolle evaluatie te kunnen doen, is het nodig dat de wet geruime tijd in werking is getreden. Ouders, kinderen, rechters, advocaten en mediators moeten immers eerst leren met de nieuwe wet om te gaan. De wet zal 5 jaar na inwerkingtreding geevalueerd worden (2014).


Met vriendelijke groet,

Directie Voorlichting
Ministerie van Justitie


--- Original Message ---
From: vaderkenniscentrum@gmail.com
Received: 1/12/10 5:31:30 PM CET
To: tickets.telefoon.L1.JUS@postbus51.nl
Subject: RE: Ticket: evaluatie wetsvoorstel 30145

===TICKET===geslacht: 0
naam: P. Tromp
adres:
postcode:
plaats:
telefoon: 0302383636
e-mail: vaderkenniscentrum@gmail.com

burgervraag: Meneer P. Tromp is werkzaam voor het vaderkenniscentrum heeft een vraag over het wetsvoorstel over voortgezet ouderschap na scheiding (nr. 30145). Deze is van kracht geworden per 1 april 2009. Dhr wil graag weten wanneer dit geevalueerd wordt. Is het daarnaast al bekend op welke punten dit wetsvoorstel geevalueerd gaat worden?

Dhr heeft hiervoor contact gehad met de Tweede kamer, deze konden dhr geen uitsluitsel geven en adviseerden hem contact op te nemen met het ministerie.

**********************************************************************
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd.
Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen.
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you.
If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message.
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Ministerie van Justitie.
**********************************************************************

donderdag, februari 18, 2010

429. OM vervolgt Deventer vader voor onttrekking, maar aan onttrekkende moeders doet men niets

Vooraf:

De Nederlandse justitie en politie frustreert al jarenlang structureel en systematisch vaders in het doen van aangifte van onttrekking tegen moeders - want daar gaat het hier om - wanneer zij na een scheiding te maken krijgen met een moeder die planmatig de omgang en het contact tussen de kinderen en hun vader frustreert. En als een van de moeders uit deze grote groep moeders na jarenlange contactfrustratie en onttrekking uiteindelijk in uitzonderingsgevallen toch een keer vervolgd wordt, worden er ook nog belachelijk lage straffen geëist in de orde van grote van 40 uurtjes taakstraf.

Geheel anders wordt dat wanneer een vader hetzelfde doet. Want wanneer een vader in Nederland hetzelfde doet en de kinderen weghoudt bij moeder rukken politie en justitie met groot machtsvertoon en een amberalert uit en wordt er onmiddelijk vervolging ingesteld. In dit geval van een Deventer vader die twee weekjes op vakantie ging met zijn kinderen, nadat moeder de omgangsregeling eenzijdig met hulp van de rechtspraak had teruggebracht naar 1 dag per twee weken zonder dat daar grond voor was, of vader zelfs maar gehoord werd.

Tegen deze vader durven de discriminerende lafbekken bij politie en justitie nu ineens wel te vervolgen en hem een zware douw uit te delen. (Er wordt een voorwaardelijke celstraf van vier maanden en een werkstraf van 180 uur geëist.) Daar is op zich niks mis mee, maar dan nu ook die honderdduizend moeders in Nederland die hetzelfde ongestraft mogen en kunnen doen ook diezelfde douw eens uitdelen, zou ik aan deze ambtelijke helden op sokken van minister van Justitie Hirsch Ballin (CDA) willen adviseren.

De Utrechtse vader die onlangs aangifte deed tegen minister van Justitie Hirsch ballin heeft dan ook groot gelijk. Want wat justitie hier doet (zie verder hieronder) is meten met twee maten en regelrechte gender discriminatie. Durven ze wel!

Peter Tromp
Vaderkenniscentrum

Vader neemt dochter zonder toestemming mee

Bron: Stentor - Regio - Deventer - zaterdag 13 februari 2010

DEVENTER/ZWOLLE - Problemen over de omgang tussen vader R.I. (40) en zijn dochter waren er nooit, totdat zijn ex een nieuwe vriend kreeg.

De omgang verliep stukken moeizamer. Toen I. vorig jaar juli én zijn baan én zijn huis kwijtraakte, raakte hij zo gefrustreerd dat hij met zijn dochter in de auto stapte en met haar naar Duitsland ging. Per sms lichtte hij weliswaar zijn ex in over de spontane vakantie, maar haar toestemming had hij niet.

Om die reden stond de Deventenaar terecht voor het onttrekken van een kind aan het wettig gezag. Tegen hem werden een voorwaardelijke celstraf van vier maanden en een werkstraf van 180 uur geëist.

Voordat die eis was gesteld, had de Deventenaar de achtergronden van zijn zaak belicht. "We hadden een goede omgangsregeling, maar mijn ex-vrouw heeft die laten veranderen. Ik kreeg een uitnodiging van de rechtbank om een nieuwe regeling vast te stellen, maar volgens haar was dat slechts een formaliteit. Ze zei dat het daarom voor mij geen zin had om naar de zitting te gaan en dat zij dat ook niet zou doen. Later kwam ik er achter dat ze de regeling had veranderd. Opeens mocht ik mijn dochter nog maar één dag in de veertien dagen zien."

De Deventenaar heeft bezwaar aangetekend tegen de omgangsregeling, maar die procedure loopt nog. Voor die nuances van de opgewonden man had de aanklager geen oog. De kwestie juli vorig jaar heeft een averechts effect gehad. Na de veelbesproken vakantie heeft hij zijn kind niet meer gezien. Vonnis 25 februari.

428. 19 maart a.s. - Belgische studiedag 'Niet-naleving van het omgangsrecht - Actuele knelpunten en mogelijke alternatieven'

STUDIEDAG 'NIET-NALEVING VAN HET OMGANGSRECHT - ACTUELE KNELPUNTEN EN MOGELIJKE ALTERNATIEVEN'

Senator Guy Swennen

Natieplein 1

1009 Brussel

V.U.: Guy Swennen, Natieplein 1, 1009 Brussel


STUDIEDAG 19 MAART 2010
CONGRESZAAL FEDERAAL PARLEMENT – BRUSSELDE NIET-NALEVING


DE NIET-NALEVING VAN HET OMGANGSRECHT -
ACTUELE KNELPUNTEN EN MOGELIJKE ALTERNATIEVEN


De niet-naleving van het omgangsrecht blijft een ernstig probleem. Ook na de wet van 18 juli 2006 ‘tot het bevoorrechten van een gelijkmatig verdeelde huisvesting van het kind van wie de ouders gescheiden zijn en tot regeling van de gedwongen tenuitvoerlegging inzake huisvesting van het kind’.


Samen met u willen we een stand van zaken opmaken, de bestaande knelpunten inventariseren en zoeken naar mogelijke oplossingen.


VRIJDAG 19 MAART 2010 -

CONGRESZAAL FEDERAAL PARLEMENT

LEUVENSEWEG 21 - 1000 BRUSSEL


P R O G R A M M A


13.30 u. Welkom en inleiding,
Senator Guy SWENNEN


13.45 u. De wet van 18 juli 2006 vanuit de praktijk bekeken,
Prof. Patrick SENAEVE, buitengewoon hoogleraar KU-Leuven, Kamervoorzitter in het Hof van Beroep Brussel


14.30 u. Bedenkingen en ideeën,
Prof. Frederik SWENNEN, Hoofddocent Universiteit Antwerpen/Advocaat


15.15 u. Koffiepauze


15.35 u. Omgangsrecht en het ouderschapsplan naar Nederlands recht,
Prof. Mr. Wendy SCHRAMA, hoofddocent UCERF Universiteit Utrecht


16.20 u. De preventieve werking van bezoekruimten,
Mevr. Rita HEY, Algemeen coördinator het Huis Antwerpen/Brugge


16.45 u. De handhaving van het omgangsrecht,
Mevr. Inge DEMAN, Eerste Substituut Procureur des Konings te Dendermonde


17.15 u. Gedachtewisseling met de deelnemers


18.00 u. Conclusies,
Senator Guy SWENNEN


Deelname is gratis / Opgelet: het getal deelnemers is beperkt tot 120.


De studiedag is erkend als permanente vorming door de Orde van Vlaamse Balies voor 5 juridische punten.


ORGANISATIE: Senator Guy Swennen


INSCHRIJVINGSFORMULIER

Voornaam/Naam
-----------------------------------------------------------

Adres -----------------------------------------------------------

E-mail

-----------------------------------------------------------

Beroep -----------------------------------------------------------

Telefoon -----------------------------------------------------------

- INSCHRIJVEN TOT UITERLIJK 12 MAART MET DIT INSCHRIJVINGSFORMULIER VIA STUDIEDAG@GUYSWENNEN.BE

-----------------------------------------------------------

Kopieer de gegevens van het inschrijvingsformuliertje in een e-mailvenster en stuur ze op naar studiedag@guyswennen.be - of stuur het inschrijvingsformulier op met de post op het parlementsadres van de senator.

427. Voorlopige versie nieuwe DSM-V is online

Voorlopige versie van DSM-V online
Bron: Nederlands Jeugdinstituut, 15 februari 2010

In de voorlopige vijfde versie van de Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-V), het handboek voor psychiatrische diagnoses, is een nieuwe kinderstoornis opgenomen. Kinderen met 'Temperament-disregulatie met disforie' reageren minstens driemaal per week buitenproportioneel fel op 'gewone stressoren'. Tussen de uitbarstingen door zijn de kinderen prikkelbaar, boos of somber.

Daarnaast komt het onderscheid tussen de diverse vormen van autisme te vervallen. De stoornis van Asperger, de autistische stoornis, de desintegratiestoornis van de kinderleeftijd, de stoornis van Rett en de pervasieve ontwikkelingsstoornis, bekend als PDD-NOS, worden straks allemaal gediagnosticeerd als 'autisme-spectrumstoornis'.

De voorlopige versie van de DSM-V is op 10 februari online gezet. Tot 20 april kan er commentaar worden geleverd. Daarna buigen deskundigencommissies zich er over en is er twee jaar tijd voor aanvullend onderzoek. De Amerikaanse vakvereniging van psychiaters zal de DSM-V naar verwachting in mei 2013 publiceren.

Meer informatie: Artikel NRC Next; Website DSM-V

Bron: NRC Next, 12 februari

426. Problemen van 'overbelaste jongeren' aangepakt

Ter toelichting vooraf.

'Overbelaste jongeren' zijn in Nederland, zo blijkt ondermeer uit de cijfers inzake het beroep op de Jeugdzorg en de cijfers inzake jeugdcriminaliteit, hoofdzakelijk jongeren uit vaderloze eenoudergezinnen ontstaan door het gebroken gezinnenbeleid van de Nederlandse politiek.

Peter Tromp
Vaderkenniscentrum

Problemen van overbelaste jongeren aangepakt

Bron: Nederlandse Regering | Nieuwsbericht | 17-02-2010

Het Rijk en gemeenten gaan samenwerken om de problemen van overbelaste jongeren aan te pakken. De gemeenten ontvangen jaarlijks 21,7 miljoen euro om 5.500 jongeren per jaar een startkwalificatie te laten halen.
Dit hebben minister Rouvoet (Jeugd en Gezin) en staatssecretaris Van Bijsterveldt (OCW) afgesproken met de gemeenten.

Nederland telt ongeveer 16.000 overbelaste jongeren. Zij hebben een opeenstapeling van persoonlijke problemen, zoals gedragsproblemen, psychische problemen, een instabiele thuissituatie en schulden.
Deze jongeren lopen een groot risico om zonder een startkwalificatie (een havo-, vwo- of mbo-2-diploma) het onderwijs te verlaten en een maatschappelijke 'drop-out' te worden.

Gemeenten krijgen regie
Gemeenten moeten samen met scholen en hulpverlenende instanties zorgen voor een gecombineerd programma van school, (jeugd)zorg en eventueel werk.

Omdat de problemen per gemeente verschillen, mogen de gemeenten zelf bepalen hoe zij het geld besteden. De resultaten worden bijgehouden en geëvalueerd.

Meer informatie

Eerder bericht

maandag, februari 15, 2010

425. Utrechtse vader doet aangifte tegen CDA-minister Ernst Hirsch Ballin van Justitie

Bron: RTV Utrecht | reageer op dit artikel | 2497 x getoond | maandag 15 februari 2010 09:15 uur

Vader doet aangifte tegen minister Ernst Hirsch Ballin van Justitie; Beeld: RTV Utrecht

UTRECHT - Een vader uit Utrecht heeft aangifte gedaan tegen minister van Justitie Ernst Hirsch Ballin en de top van het Openbaar Ministerie in Utrecht.

De man, Peter Alderliesten, vindt dat de minister en het OM medeplichtig zijn aan de ontvoering van zijn dochter. Na zijn scheiding heeft Alderliesten een omgangsregeling met zijn kinderen. Zijn oudste dochter van 13 komt alleen nooit mee op bezoek bij haar vader.

Alderliesten beroept zich op een wet over kindontvoering en deed meerdere keren aangifte. Volgens hem werkt het OM deze aangiftes actief tegen.

Reacties van lezers op dit bericht

Wat vader Peter Alderliesten overkomt, nl. dat OM en politie in Nederland actief samenzweren om aangiften door vaders tegen moeders van het strafbare feit van het vervreemden, weghouden en onttrekken (WvS, art. 279) van de kinderen in de doofpot te stoppen, te ontmoedigen en tegen te werken, dat overkomt tientallen vaders in Nederland die aangifte proberen te doen. Moet u niet bij ons zijn krijgen vaders te horen aan de politiebalies. En voor vaders doen wij nooit iets zeggen (plaatsvervangende) officieren van justitie. Afgelopen week bleek uit onderzoek dat moeders in 86% van de gevallen de dader van kinderontvoering zijn. Geen wonder: de kinderontvoerende moeders worden in Nederlandse gemeenten onthaald met een actierekening om fondsen te kunnen werven om zonodig met hulp van politie en justitie onder te kunnen duiken en krijgen een bezoek thuis van de burgemeester met een doos taart. Kinderen en hun vaders worden volledig in de steek gelaten en de deur gewezen. Peter Alderliesten heeft helemaal gelijk met zijn aangifte tegen minister van justitie Hirsch Ballin. Het moet afgelopen zijn met deze bewuste discriminatie door justitie en politie. Hirsch Ballin en het CDA zijn daar direct verantwoordelijk voor. Kinderen hebben recht op beide ouders. En een minister van justitie die kinderen hun vaders ontneemt door nalatig handelen en onrechtmatige daad van het OM verdient zelf een veroordeling.

Peter Tromp uit Utrecht | 15-02-2010 22:00


Het artikel stond ook uigebreid in de krant vandaag. Ook de moeder was aan het woord en was met modder aan het gooien naar de vader van dit meidje. Het kan haast niet anders dan dat deze moeder de kinderen beinvloed. Op deze manier wil ze haar antipathie jegens haar ex via de kinderen uitspelen, Slechte zaak, sterkte voor de vader.

Melina uit Heuvelrug | 15-02-2010 15:00


Op 10 februari 2010 werd in de Rode Hoed een symposium gehouden over de jeugdzorg. Politici, prominenten, wetenschappers en hulpverleners gaven hun ervaring en visie hierover. Zie: www.sdnl.nl/jeugdzorg.htm

Rob Brockhus uit Huizen | 15-02-2010 10:56

424. Vaderverlof - Naar Brussel als steun voor de Groene Actie voor een Europees vaderschapsverlof

Op 25 januari j.l. werd in de "Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid" van het Europees Parlement een ontwerpresolutie over de gelijkheid van vrouwen en mannen in de Europese Unie in stemming gebracht en aangenomen.

Zie voor de volledige tekst van deze ontwerpresolutie:

In deze ontwerpresolutie staat als onderdeel ook opgenomen een Europees recht op Vaderschapsverlof. De tekst van de ontwerpresolutie zegt over dit Europees Vaderschapsverlof:
Het Europees Parlement:

C. overwegende dat moederschap en vaderschap als grondrechten moeten worden beschouwd die van essentieel belang zijn voor het sociale evenwicht en dat op Europees niveau een richtlijn bestaat over moederschapsverlof en een richtlijn over ouderschapsverlof , maar vooralsnog geen wetgeving op het gebied van vaderschapsverlof,

L. overwegende dat de verdeling van gezins- en huishoudelijke taken tussen vrouwen en mannen, met name door meer gebruik te maken van ouder- en vaderschapsverlof, een absolute voorwaarde is voor de bevordering en verwezenlijking van gendergelijkheid, maar het feit betreurende dat het kaderakkoord van de sociale partners over het ouderschapsverlof (juli 2009) geen betrekking heeft op de kwestie van betaald verlof, dat een doorslaggevend effect zou hebben op het aantal mannen dat met dit verlof instemt en op de gelijke verdeling van de beroeps- en gezinstaken onder vrouwen en mannen,

25. onderstreept dat de kwestie van het vaderschapsverlof ter tafel moet worden gebracht en verzoekt de Commissie elk initiatief met het oog op de invoering van een vaderschapsverlof op Europees niveau te ondersteunen; is van mening dat het moederschapsverlof aan het vaderschapsverlof moet worden gekoppeld, om de vrouw op de arbeidsmarkt beter te beschermen en zo de stereotypen die in de maatschappij met betrekking tot het gebruik van dit verlof leven, te bestrijden;

Deze ontwerpresolutie wordt als onderdeel van de volledige resolutie over de gelijkheid van vrouwen en mannen in de Europese Unie op dinsdagmiddag 23 februari 2010 nu ook plenair in het Europees Parlement in stemming gebracht.

Naar aanleiding van het daarin opgenomen Vaderschapsverlof zijn vier Europarlementariërs (Member's of European Parliament of MEP's) van de fractie van 'The Greens/European Free Alliance' zijnde Marije Cornelissen, Raül Romeva, Caroline Lucas en Franziska Brantner, daarop een Groene Actie voor een wettelijk Europees recht op twee weken Vaderschapsverlof gestart.

Deze actie staat gepland voor dinsdagmiddag 23 februari in het Europees Parlement te Brussel. De oproep van GroenLinks daartoe vindt u hieronder.

Het Vaderkenniscentrum steunt dit Groene offensief voor een Europees recht op twee weken volledig betaald vaderschapsverlof en heeft gehoor gegeven aan de oproep van de Europese fractie van GroenLinks om bij de actie aanwezig te zijn. Samen met andere Nederlandse vaders (zie hiervoor bv. ook Joep Zander's Weblog) reist Vaderkenniscentrum naar Brussel om van deze steun blijk te geven tijdens de Groene Actie op 23 februari 2010 in het gebouw van het Europees Parlement.

Peter Tromp
Vaderkenniscentrum

Vaders én kinderen nodig voor cruciale stemming over vaderschapsverlof


Bron: GroenLinks Europa | Zondag 14 februari 2010, 14:49u - Marije Cornelissen
Vaders én kinderen nodig voor cruciale stemming over vaderschapsverlof

Afgelopen woensdag liet het Europees Parlement zich van zijn progressieve kant zien. Het stemde in met een rapport over gelijkheid tussen vrouwen en mannen in de Europese Unie en vroeg daarin onder meer om Europese wetgeving over vaderschapsverlof. Het is weer een klein stapje in de goede richting, maar betaald vaderschapsverlof in alle EU-landen is daarmee nog lang niet gegarandeerd. We roepen vaders op hun stem te laten horen in Brussel, om hun rechten als ouder om voor hun kindje te zorgen op te eisen.

De Europese Commissie heeft tot nu toe niet toegezegd dat ze wetgeving over vaderschapsverlof zal voorstellen. Zolang dit niet gebeurt, moet het Europarlement dus al zijn bevoegdheden aanspreken om dit verlof voor vaders te garanderen. Momenteel behandelt het Europarlement een richtlijn over zwangerschapsverlof. De Groene fractie wil deze richtlijn zodanig aanpassen dat vaders recht krijgen op twee weken betaald verlof. Dat zou een gigantische verbetering zijn ten opzichte van de karige twee dagen waar Nederlandse vaders het nu mee moeten doen.

Op dinsdag 23 februari vindt de cruciale stemming plaats in de commissie vrouwenrechten en gendergelijkheid om vaderschapsverlof in de richtlijn zwangerschapsverlof op te nemen. De Groene fractie organiseert een actie voor de stemming om te laten zien dat vaders voor hun kind en partner willen zorgen in de eerste weken na de geboorte. Vaders, kom met jullie kindjes naar Brussel op 23 februari om de roep naar vaderschapsverlof te steunen!

Meer informatie over de actie en over aanmelden.

Actie voor vaderschapsverlof

Bron: GroenLinks Europa23 feb 2010, 14:30u
Locatie: Europees Parlement
Sprekers: Marije Cornelissen

De Groenen in het Europees Parlement willen dat alle nieuwe vaders in Europa recht krijgen op twee weken betaald vaderschapsverlof. Ben je zelf een vader (met jonge kinderen) en steun je dit initiatief? Kom ons dan helpen in Brussel op dinsdag 23 februari.

Wij roepen vaders op om ons initiatief te steunen bij een cruciale stemming in de commissie Rechten van de vrouw en gendergelijkheid. Vaders, kom samen met jullie baby's of kleine kinderen naar het Europees Parlement op dinsdag 23 februari!

Meer informatie op onze actiepagina.

Kom naar Brussel en steun het Groene initiatief voor een vaderschapsverlof

Bron: GroenLinks Europa
Kom naar Brussel en steun het Groene initiatief voor een vaderschapsverlof

De Groenen in het Europees Parlement willen dat alle nieuwe vaders in Europa recht krijgen op twee weken betaald vaderschapsverlof. Ben je zelf een vader (met jonge kinderen) en steun je dit initiatief? Kom ons dan helpen in Brussel op dinsdag 23 februari.

Wij roepen vaders op om ons initiatief te steunen bij een cruciale stemming in de commissie Rechten van de vrouw en gendergelijkheid. Vaders, kom samen met jullie baby's of kleine kinderen naar het Europees Parlement op dinsdag 23 februari!

Met de actie in de commissie willen we laten zien dat er echte vaders zijn met jongere kinderen die voor vaderschapsverlof zijn. Wij zorgen voor de T-shirts en ballonnen om onze boodschap duidelijk te maken. Samen zorgen we ervoor dat we deze stemming winnen voor vader en voor hun kinderen.

Wanneer: Dinsdag 23 februari, tussen 14.30u en 17.30u
Waar: Europees Parlement, Brussel (Altiero Spinelli-gebouw)
Inschrijven voor: vrijdag 14 februari 17.00u, via de persoonlijk medewerker van Marije Cornelissen. Reiskosten worden vergoed.

European Parliament - Brussels - Action for Paternity Leave - Do you think fathers in the EU should be guaranteed at least two weeks, fully paid paternity leave?

Bron: Montesquieu Institute

Action European Parliament - Brussels

Date: Tuesday 23 February at 14:15 till 15:15
Location: European Parliament - Altiero Spinelli building
Rue Wiertz-straat, 60 - 1047 Brussels
Organisation: GroenLinks i, Groenen/Europese Vrije Alliantie i
Speakers: Marije Cornelissen

Do you think fathers in the EU should be guaranteed at least two weeks, fully paid paternity leave?

The Greens/EFA Group is calling for fathers who support this improvement in paternity leave rights to show their support – together with their babies or small children – at a crucial committee vote at the European Parliament in Brussels on Tuesday, 23 February at 15:00. This is when Parliament's FEMM committee (for gender equality and women's rights) will be voting on the Estrela report on pregnant workers, maternity and paternity leave.

The Greens/EFA Group supports the Socialist rapporteur Edith Estrela in her call for two weeks fully paid paternity leave. MEPs from several other political groups are opposed to including these rights in this legislation.

With the action at the committee we want to show that there are real live fathers and babies who care about the outcome of the vote. T-shirts and balloons will be provided to help get the message across. Together, we can help win this victory for fathers and their children!

When: Tuesday 23 February at 14:15 till 15:15

Where: European Parliament, Brussels (Altiero Spinelli building)

14:15 Fathers, mothers, and children assemble in meeting room 3M004
14:45 Distribute balloons in front of committee room 3E2
15:00 Group photo shooting for press in front of committee room 3E2

Registration : through marije.cornelissen@europarl.europa.eu

Hope to see you there!

Best regards,

Members of the European Parliament: Marije Cornelissen, Raul Romeva, Caroline Lucas and Franziska Brantner

vrijdag, februari 12, 2010

423. Kritiek Jeugdzorg - Openbare 'gesprekken' parlementaire werkgroep Toekomstverkenning Jeugdzorg gestart


Bron van de bovenstaande afbeelding: 'Peiling de Stentor: Cliënt vraagt meer begrip jeugdzorg', Stentor - Binnenland - Algemeen - door Anne Boer - vrijdag 05 februari 2010


De 'Werkgroep Toekomstverkenning Jeugdzorg' van de Tweede Kamer houdt momenteel hoorzittingen en onderzoekt de Jeugdzorg n.a.v. een zeer kritisch evaluatierapport van de Wet op de Jeugdzorg. De Werkgroep 'zegt' ook 'cliënten in de jeugdzorg' te horen. In plaats daarvan passeert een eindeloze stoet 'professionelen' die zeggen 'cliënten' te vertegenwoordigen en volgt een eindeloos geleuter waar kop nog staart aan zit. Zie daarvoor het goedgekeurde stenografische verslag van de hoorzitting op maandag 8 februari. De komende 'openbare' gesprekken van de kamerwerkgroep op maandag 15 februari, maandag 8 maart en maandag 15 maart, zijn steeds live te volgen via Live Debatten op de website van de Tweede Kamer

Gesprekken parlementaire werkgroep Toekomstverkenning Jeugdzorg

De parlementaire werkgroep Toekomstverkenning Jeugdzorg is gestart op woensdag 3 februari 2010 met openbare gesprekken. De werkgroep heeft op 3 februari gesproken met vertegenwoordigers van het onderzoeksinstituut BMC. BMC heeft op verzoek van het ministerie voor Jeugd en Gezin een evaluatieonderzoek verricht op de Wet op de jeugdzorg.

De werkgroep is voornemens een reeks openbare gesprekken te voeren met deskundigen, personen en vertegenwoordigers van organisaties die direct betrokken zijn bij de jeugdzorg.

De gesprekken staan gepland voor:

 • Woensdag 3 februari, 11.00 uur tot 13.00 uur;
 • Maandag 8 februari, 11.30 uur tot 17.30 uur;
 • Maandag 15 februari, 10.00 uur tot 17.00 uur;
 • Maandag 8 maart, 10.00 uur tot 17.00 uur;
 • Maandag 15 maart, 10.00 uur tot 17.00 uur.
De planning voor de openbare gesprekken parlementaire werkgroep 'Toekomstverkenning Jeugdzorg':

MAANDAG 8 FEBRUARI 2010: Goedgekeurd stenografisch verslag
10.00 – 11.30 uur I. Jongeren, (ex)cliënten, ouders (in beslotenheid)
11.35 – 12.45 uur II. Groep A. Vertegenwoordigers van jongeren, (ex)cliënten en ouders
12.45 – 13.15 uur Pauze
13.15 – 14.25 uur II. Groep B. Vertegenwoordigers van jongeren, (ex)cliënten en ouders
14.30 – 16.00 uur III. Professionals jeugdzorg
16.05 – 17.35 uur IV. Professionals jeugd-GGZ/LVG

MAANDAG 15 FEBRUARI 2010:
10.00 – 11.30 uur V. Jeugdbescherming en jeugdreclassering
11.35 – 13.05 uur VI. Sociale omgeving (wijk/buurt, school)
13.05 – 13.45 uur Pauze
13.45 – 15.15 uur VII. Centra voor Jeugd en Gezin
15.20 – 16.50 uur VIII. Wetenschappers/deskundigen Jeugdbeleid

MAANDAG 8 MAART 2010:
10.00 – 11.30 uur IX. Bestuurders Bureaus Jeugdzorg
11.35 – 13.05 uur X. Bestuurders jeugdzorgaanbieders
13.05 – 13.45 uur Pauze
13.45 – 15.15 uur XI. Politieke bestuurders
15.20 – 16.50 uur XII. Ex-bewindspersonen Jeugdbeleid/- zorg

Achtergrond van dit kameronderzoek

De Tweede Kamer heeft op 1 oktober 2009 besloten een eigen Toekomst- en onderzoeksagenda in te stellen. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan een van de aanbevelingen uit de parlementaire zelfreflectie. De Kamer bepaalt jaarlijks op welke terreinen zij een uitvoeringsonderzoek of een toekomstonderzoek wil uitvoeren. In een jaar worden ten hoogste drie van deze onderzoeken uitgevoerd. De Kamer heeft voor 2010 onder andere ingestemd met een Toekomstverkenning naar de Jeugdzorg.

De algemene commissie voor Jeugd en Gezin stelde op 18 november 2009 uit haar midden een werkgroep in die zich verdiept in de Toekomstverkenning van de Jeugdzorg. Dit naar aanleiding van de aangenomen motie-Dijsselbloem c.s. (32 123 XVII, nr. 13). Het doel van de verkenning is inzicht te krijgen in de aanbevelingen en conclusies uit eerder uitgevoerde of nog uit te voeren onderzoeken op het terrein van de jeugdzorg. Uiteindelijk streven is om te komen tot een gedeelde analyse.

De Tweede Kamerwerkgroep bestaat uit de volgende acht leden:

 1. Dhr. P. Heijnen (voorzitter, PvdA)
 2. Mw. M. van Toorenburg (CDA)
 3. Dhr. J. Dijsselbloem (PvdA)
 4. Mw. M. Langkamp (SP)
 5. MW. I. Dézentje Hamming-Bluemink (VVD)
 6. Dhr. R. de Mos (PVV)
 7. Dhr. T. Dibi (GL)
 8. Dhr. J. Voordewind (CU)
De gesprekken zijn, met uitzondering van het gesprek op woensdag 3 februari, steeds live te volgen via Live Debatten op de website van de Tweede Kamer


Werkgroepvoorzitter en kamerlid Pierre Heijnen (PvdA)

Werkgroepvoorzitter en kamerlid Pierre Heijnen (PvdA) over 'zijn' kameronderzoek 'Toekomstverkenning Jeugzorg'

Hoe werkt de Wet op de jeugdzorg in praktijk? Wat moet er allemaal verbeterd worden in de jeugdzorg? Om hier antwoord op te krijgen, voert de parlementaire werkgroep Toekomstverkenning Jeugdzorg 4 gesprekken met hulpverleners, ex-cliënten, voogden en specialisten. Kamerlid Pierre Heijnen (PvdA), voorzitter van de werkgroep en ook voorzitter van de Algemene commissie voor Jeugd en Gezin, vertelt over de kracht van de gezamenlijke verdieping.

“Bijzonder aan de werkgroep Toekomstverkenning Jeugdzorg is dat de Kamerleden zich nu gezamenlijk verdiepen in het onderwerp”, zegt Pierre Heijnen, voorzitter van de parlementaire werkgroep. “Normaal gesproken is het ieder voor zich en dan trekken de fractiemedewerkers zich terug om informatie te verzamelen. Met deze werkgroep gaan we dwars door de politieke partijen heen. Dit moet uiteindelijk leiden tot gedeelde opvattingen en waarnemingen, wat de Tweede Kamer sterkt in het debat met de minister. Dit is precies zoals de werkgroep Parlementaire zelfreflectie het instrument toekomstonderzoek bedoeld heeft. Namelijk: het werk van de Kamer naar een hoger niveau helpen."

Angst

"Wat heel sterk naar voren komt uit gesprekken is de enorme verantwoordingsdruk. Sinds de dood van de peuter Savanna in september 2004, waarbij de gezinsvoogd werd vervolgd, bestaat er veel angst in de jeugdzorg. Er wordt veel vastgelegd zodat mensen er achteraf maar niet op aangesproken worden. De medewerkers besteden daar extreem veel tijd aan. Daarnaast duurt de indicatie van de cliënten te lang en blijkt de communicatie problematisch. Medewerkers hebben onvoldoende tijd om aan ouders uit te leggen waarom hun kind uit huis wordt geplaatst. Of waarom ondertoezichtstelling nodig is.”

De kamerstukken die in dit onderzoek een rol spelen

De media over dit Tweede Kameronderzoek

De onderstaande artikelen zijn tijdelijk beschikbaar. Vanwege auteursrechten verdwijnen de artikelen 2 weken na publicatie.

maandag, februari 08, 2010

421. Oproep aan gescheiden vaders met kinderen tussen 6-12 jaar tot deelname aan onderzoek studente creatieve therapie

Hester de Water, 4e jaars student creatieve therapie schreef het volgende aan het Vaderkenniscentrum:

Hallo, ik kwam tijdens mijn onderzoek op jullie site. Ik zal mezelf eerst even voorstellen voor ik mijn vraag introduceer. Ik ben een 4e jaars student creatieve therapie en ik heb een product ontwikkeld voor de communicatie tussen vader en kind(eren). Ik ben de afgelopen maanden heel hard op zoek geweest naar vaders met kinderen in de leeftijd 6-12 die mee zouden willen doen in mijn onderzoek, namelijk het onderzoeken van mijn product in de praktijk.

Nu mijn vraag: kunnen jullie me misschien aan vaders helpen, via jullie netwerk.

Vaders kunnen zich hiervoor bij mij aanmelden op het volgende emailadres: hester202 @ hotmail . com of via het volgende telefoonnummer: 06-40238836

Hieronder vindt U de brief die ik eerder via enkele scholen en de kinderen aan de vaders heb gestuurd. Daarin staat meer informatie over de door mij ontwikkelde communicatie-speldoos en mijn praktijkonderzoek. Ik hoop dat gescheiden vaders met kinderen tussen 6 en 12 jaar daar ook aan mee willen werken.

In afwachting van reacties van vaders die mee willen doen,

Hester de Water


Bijlage: Brief aan gescheiden vaders via de school
--------------------------------------------

Beste vader,

U krijgt deze brief via de school van uw kind. Ik heb hen gevraagd mij te helpen met u in contact te komen. Ik studeer creatieve therapie en zit in mijn laatste jaar. Voor het geval u niet bekend bent met creatieve therapie, dat is therapie door middel van beelden en beeldend materiaal, te denken aan klei en verf. De reden waarom ik u schrijf is als volgt:

Ik heb voor mijn afstuderen een product ontwikkeld ter bevordering van de communicatie tussen vaders en kind(eren) na een scheiding. Het is een soort spel. Ik heb een doos vol kaartjes, foto’s en vragen die de communicatie op gang zouden kunnen helpen, bevorderen en stimuleren. Het zijn praktische opdrachten die met het kind gedaan kunnen worden.

Mijn insteek voor mijn onderzoek:
Vaders zijn vaak degene die, al dan niet gewild, uit het contact raken met hun kinderen. Vaak als er dan weer een poging gedaan wordt dit contact te herstellen is dat moeilijk en gaat het moeizaam. In de praktijk blijkt vaak dat als kinderen bij hun vader komen, de vader het lastig vindt om iets te verzinnen om met hun kind te doen, anders dan tv-kijken of naar de dierentuin (en na een aantal keer wordt dat toch ook echt wel saai) Om de vaders op gang te helpen is mijn spel een praktische handreiking met een heel aantal haalbare korte of iets langere opdrachten om met hun kind te doen.

Kinderen hebben een kortere spanningsboog en zijn bewegelijk. Waarom zou je daar als vader geen gebruik van maken en samen met ze aan de slag gaan. Door een ervaring te delen, kom je tot contact en daar was het je in het begin tenslotte toch om te doen.

Duur van het spel: gemiddeld kost een opdracht aan voorbereidingstijd ongeveer 5 minuten, en speeltijd tussen de 2 minuten en een uur. Dit kan verkort of verlengd worden, als dat wenselijk is.

Het is mogelijk om het kind een opdracht te laten trekken, of om als vader vast een paar opties uit te zoeken en het kind daarna te laten kiezen, of om gewoon de bovenste kaart te doen. Je kunt een opdracht doen of twee of meerdere, dat is je eigen keuze. De doos is bedoeld als inspiratiedoos om de vader op gang te helpen in de zoektocht naar het contact met zijn kind(eren)

Verder vind ik nog belangrijk om te benadrukken dat ik niet meer dingen over het huwelijk/ scheiding zal vragen dan ik nodig heb voor mijn onderzoek. Ik ga niets vragen of ruzie, oorzaak, schuld enz. Ik wil graag weten hoelang de scheiding op dit moment geleden is, hoe het contact voor de scheiding was met het kind en het verschil met de nu- situatie. Ik wil verder graag iets weten over de wens tot herstel of versterking van het contact.

Ik ben niet van plan allerlei oordelen uit te spreken over de scheiding. Het is niet mijn doel om vaders een sticker op te plakken, maar ik zou graag door middel van mijn spel hulp willen bieden waar dat gevraagd wordt.

Voor mijn onderzoek zoek ik daarom vaders, die met mij mee willen kijken naar het door mij ontwikkelde 'spel'. Ik vraag hen, als ze mee willen doen vooraf een kort gesprek met mij aan te gaan over inhoud en om de richting te bepalen. Daarna mogen ze een speldoos meenemen, die ik later terugwil, en kunnen die thuis gebruiken samen met hun kind. Tijdens de tijd dat ze het spel spelen vraag ik een aantal opmerkingen/ aantekeningen te maken, zowel door vader als door kind (waar mogelijk) Dan wil ik de speldoos graag van u retour en volgt er nog een afrondend gesprekje en een enquête die u in moet vullen.

Nu komt mijn vraag: zou u met uw kind mee willen doen aan mijn onderzoek?

Wat gaat het u aan tijd kosten: twee keer een gesprek van een half uur, minimaal anderhalf uur aan het spel met uw kind en het invullen van een enquête.

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u mij altijd bellen of mailen:
Hester de Water op 06-40238836 of hester202 @ hotmail . com

…Graag invullen en meegeven met uw kind naar school…


0 Ik wil niet meedoen aan het onderzoek.
0 Ik wil me hierbij opgeven voor deelname aan het onderzoek bij praten met papa.

Ik wil gebeld worden op het volgende nummer:
Ik wil liever gemaild worden op het volgende mailadres:

dinsdag, februari 02, 2010

420. Agenda - Symposium 26 februari 2010 - “Van loyaliteitsconflict tot ouderverstoting” (Bezoekruimte Het Huis, Antwerpen, België)

Het Huis – Antwerpen - neutrale bezoekruimte - “Veilig, deskundig en vrijwillig”

http://www.hethuis.be/Pictures/ProgrammaAntwerpen.pdf

http://www.hethuis.be/Nieuws.html

LOCATIE:

Het Huis - Neutrale bezoekruimte Wittestraat 116/3 2020 Antwerpen (Kiel) Tel.: 03/216.17.17 www.hethuis.be 320-0820881-40

PROGRAMMA - Uurrooster van 9.00 to 17.00 uur:

9 u Onthaal

9 u 30 Welkomstwoord door de heer Paul Theeuws - voorzitter Het Huis vzw

9 u 45 Voorstelling Het Huis (film)

10 u de heer Mathias Sercu - ambassadeur Het Huis – Brugge - ervaringsdeskundige

10 u 30 de heer Joep Zander - pedagoog, auteur, founding father van de verklaring van Langeac

11 u 15 Pauze

11 u 30 de heer Dirk De Waele - substituut - procureur - generaal

12 u 15 Broodjeslunch

13 u 15 de heer Prof. Dr. Chris Dillen - forensisch psychiater, VUB

14 u mevrouw Katrien Schrijvers - Vlaams Parlementslid

14 u 45 de heer Christiaan Denoyelle - jeugdrechter te Antwerpen

15 u 30 mevrouw Rita Hey oprichter – algemeen coördinator Het Huis – neutrale bezoekruimte

Gelegenheid tot vraagstelling aan de verschillende sprekers

16 u 15 Receptie

17 u Einde

INSCHRIJVING:

Deelname €30 te betalen op rek. 320-0820881-40 voor 12.02.2010 met vermelding “Symposium Antwerpen” (drank en broodjeslunch inbegrepen)

Inschrijven via hethuis@telenet.be info tel 03/216.17.17 na betaling wordt uw inschrijving bevestigd

Er wordt een aanwezigheidsattest afgeleverd indien gevraagd

Het Huis - Neutrale bezoekruimte - Wittestraat 116/3, 2020 Antwerpen (Kiel) Tel.: 0032 - 3/216.17.17 www.hethuis.be, Rek. nr. 320-0820881-40

419. Agenda - Symposium 5 maart 2010 - “Van loyaliteitsconflict tot ouderverstoting” (Bezoekruimte Het Huis, Brugge, België)

http://www.hethuis.be/Pictures/ProgrammaBrugge.pdf

http://www.hethuis.be/Nieuws.html

LOCATIE:

Het Huis - Neutrale bezoekruimte Rozendal 5 8000 Brugge Tel.: 0497/258.392 www.hethuis.be 320-0820881-40

PROGRAMMA – Uurrooster van 9.00 to 17.00 uur:

9 u Onthaal

9 u 30 Welkomstwoord door de heer Paul Theeuws - voorzitter Het Huis vzw

9 u 45 de heer Dirk de Fauw - gedeputeerde Provincie West-Vlaanderen

10 u Voorstelling Het Huis - mevrouw Andrea Croonenberghs - ambassadrice Het Huis - Antwerpen

10 u 30 de heer Joep Zander - pedagoog, auteur, founding father van de verklaring van Langeac

11 u 15 Pauze

11 u 30 de heer Tony Van Loon – mede oprichter Het Huis - doctor in de moraalwetenschappen VUB

12 u 15 Broodjeslunch

13 u 15 de heer Prof. Dr. Chris Dillen - forensisch psychiater, VUB

14 u de heer/mevrouw Jeugdrechter

14 u 30 mevrouw T’Hooft - substituut-procureur-generaal - (onder voorbehoud)

15 u 15 de heer Luc Goutry - Parlementslid - Gelegenheid tot vraagstelling aan de verschillende sprekers

16 u 15 Receptie

17 u Einde

INSCHRIJVING

Deelname €30 te betalen op rek. 320-0820881-40 voor 15.02.2010 met vermelding “Symposium Brugge” (drank en broodjeslunch inbegrepen)

Inschrijven via hethuis@telenet.be info tel 03/216.17.17 na betaling wordt uw inschrijving bevestigd

Er wordt een aanwezigheidsattest afgeleverd indien gevraagd

Het Huis - Neutrale bezoekruimte - Rozendal 5, 8000 Brugge, België, Tel.: 0032 - 497/258.392 www.hethuis.be, Rek nr. 320-0820881-40