donderdag, september 30, 2010

586. Archief 'Rampscheidingen (1975 - heden)'

Archief Rampscheidingen in de Nederlandse en Vlaamse media (1975 - heden)
Media-archief 'Rampscheidingen (1975 - heden)' - Nederlands-Vlaams historisch media-archief in opbouw over de gevolgen van (echt)scheiding voor scheidingskinderen en hun - door het familierecht en overheidsinstanties - van hen gescheiden ouders

Hieronder vindt u het, door publicist Rob van Altena vanaf 1975 gestarte en tot op heden bijgehouden, historisch Nederlands-Vlaamse media-archief in opbouw met een opsomming van ca. honderd rampscheidingen - die in de media zijn gekomen (pers, boeken, radio, tv, internet) – van ouders (vaders én moeders), die bij (echt)scheiding door familiewetgeving, familierecht, kinderbescherming en andere overheidsinstanties buitengesloten werden van hun kinderen en daarbij vaak zowat alles kwijtraakten. Dit eerste media-historische archief in opbouw werd door Rob van Altena alfabetisch naar achternaam van de betrokken vaders en moeders opgezet en kan niet anders dan nu nog verre van volledig zijn.

Oproep:
Uw aanvullingen en hulp in het verder compleet maken ervan zijn daarom dringend gevraagd en noodzakelijk en wordt/worden dan ook zeer op prijs gesteld!
Als u dus in het archief hieronder nog de artikelen en publicaties in de media mist over bijv. uw eigen scheiding, of u weet van andere hieronder nog niet vermelde kranten- en tijdschriftartikelen, radio- en TV-uitzendingen en andere publicaties over andere rampscheidingen, stuur deze dan graag in naar Vaderkenniscentrum.nl op het emailadres vaderkenniscentrum @ gmail . com (Uw aanvullingen graag aan ons inzenden onder vermelding van "Mijn aanvulling(en) op het media-archief Rampscheidingen (1975-heden)" in de onderwerpregel van uw email).

Alfabetisch historisch media-archief naar achternaam van betrokken vaders:

Marcel Adriaansz. Volkskrant Magazine, 25 februari 2006.
Cees Albers. ‘Waar is Iris?’ in De Telegraaf, 5 januari 2002.
Rob van Altena. ‘Mishandelde mannen’ in Humo, sept/okt. 2003. Ook ‘De januskop van het feminisme’ in boek van Joep Zander e.a. ‘Gemist vaderschap’, 2006, blz. 30 e.v.

Ton Baars. ‘Zoontje van Ton Baars werd vermoord’ in Panorama, 22 december 1999. Ook De Gelderlander van 3 aug. 1999 en Gelders Dagblad van 4 aug. 1999.
Tjerk Bakker. Boek ‘Omgangsonrecht’, 1994.
Ramon Bastiaanse. ‘Camping papa’s’ in HP/De Tijd, 13 sept. 2002
Simon de Beer. Noordhollandse Courant, maart of april 2006.
Derk van der Bent. Panorama nr. 9, 2005.
Nico ten Berge. ‘Ook mannen krijgen blijf-van-mijn-lijf huizen’ in Trouw, 10 februari 2009.
Jaap Blaak, ‘Uitgekleed door z’n ex’, Panorama nr. 23, 2002.
Gerard en Fred Blankespoor. ‘Edith beschuldigde .. ten onrechte van seksueel misbruik’, De Telegraaf, 24 juni 2000; ‘Kruistocht voor eerherstel’, idem, 29 december 2001; ‘Haags Gerechtshof: liegen mag’, idem, 20 maart 2003.
Jantje Blom. ‘Dossier Berends-van Dam’, VN, 3 januari 1998
Koos Blumink. ‘Mijn kinderen zijn vreemden voor me’, De Volkskrant, 21 november 2008.
Tejo van der Bom. ‘Moeder laat vriendin kind na via testament’ in AD, 11 juli 2003.
‘Hof: dochter onder hoede vriendin moeder’, De Telegraaf, 12 juli 2003; ‘Ik ben gewoon bij hem’, Trouw, 30 juli 2004.
Over deze zaak radiodiscussie op AVRO, radio I, 12 november 2003, 16.00 uur met Peter Prinsen, Joep Zander, Boris Dittrich en Bernarde Kramer.
Michael Boogerd. ‘Het zwarte gat vult langzaam op’ in De Gelderlander, 26 januari 2009.
Hamza (Haykel) Bouguezzi. ‘Alaya is terug’ in ND, 5 mei 2006. Ook AD, 20 april 2006 en De Volkskrant, 21 april 2006. ‘Mama komt je halen’ in AD, 13 maart 2010. Ook gelijknamige boek.
Peter Brons. ‘Dreigende straf is het laatste zetje’ in AD, 23 januari 2009.
Gerrit van Bijsterveld. Boek ‘Ik wil mijn kind zien’, 1996.

Fred Candel. ‘Vader van mishandelde Kevin (8) en Mara (15) smeekt overheid in te grijpen’, De Telegraaf, 19 januari 2000.
Huub Canisius. Rechtskundig Weekblad, 21 jan. 1989; ‘In memoriam’ in het Vlaamse vaderblad Hoop!, nr. 3, 1998.
Gary Christophersen. ‘Canadese vader Gary Christopherson’ in De Telegraaf, 27 nov. 1999. Ook De Volkskrant, 1 december 1999.
Daniël Coppens. ‘Meisje schrijft brief dat zij incest verzon’ in Het laatste Nieuws,
16 december 2002; ‘Vader leeft ondergedoken…’, idem van 24 januari 2003;
‘An Coppens …trok haar beschuldiging weer in’, Humo, 7 januari 2003.

Hadi Deliba. ‘Moeder smeekt Algerijnse ex-vriend..’ in De Telegraaf van 27 jan. 2000;
‘Straf voor ontvoerd houden van kind’, De Telegraaf, 13 aug. 2003. De Telegraaf 15 nov. 2003 en 21 maart 2006; ‘OM wil nog eens acht jaar cel voor kinderontvoerder’ in De Volkskrant, 23 mei 2008.
Naar aanleiding van met name deze zaak een aantal artikelen door Rob van Altena en Wim Orbons over de zeer ongelijke bestraffing van vader en moeder bij ontvoeringen onder titels als ‘Bij vader heet het ontvoeren, bij moeder relocatie’ of variaties daarop. In de Staatscourant van 22 feb. 2005 en 22 aug. 2007; Nederlands Dagblad van 15 maart 2005, 15 jan, 4 april en 27 aug 2007, Friesch Dagblad van 18 juli 2006, De Gelderlander van 22 aug. 2006 e.a.
Geurt van Doorn. ‘Mishandelde mannen’, VN, 3 januari 2004.
Hans Dorrestijn. Boek ‘Finale kwijting’, 2000.

Imar Einarson. ‘Verkrachting niet te bewijzen’, De Gelderlander, 6 oktober 2004.
Peter Engbert. ‘Moeder blijft omgang weigeren’ in AD, 27 maart 2010.

Les Fleming. Echtscheidingsbulletin, nov/dec 2001, blz. 16 e.v.

David Gallas. ‘Vader ontvoert dochtertje (5)’. De Telegraaf 13 juni 2003.
Jos van Gorp. ‘Uitgekleed door z’n ex’ in Panorama nr 23, 2002
Chiel Grieshaver. ‘Moord op herhaling’, De Telegraaf, 5 januari 2002; ‘Vader nagelt politie .. aan de schandpaal’, idem, 3 april 2004.

Hisham al-Hafez. Tal van publikaties, de voornaamste: ‘Syrische vader: zonder de kinderen verlies ik alles’ in AD van 12 juli 2006; ‘Website De Telegraaf voor ambassadekinderen’ in De Telegraaf van 23 september 2006; ‘Bot brengt Sara en Ammar terug’ in AD van 23 dec. 2006; ‘Ik ben genaaid door Janneke en de overheid’, Nieuwe Revu nr. 38, 2007; ‘Moeder krijgt volledige voogdij over Sara en Ammar’, AD van 10 oktober 2007; ‘Vader verbijsterd na verliezen gezag’ in AD van 11 oktober 2007.
Mario Hammer. Volkskrant Magazine van 25 februari 2006.
Jeroen van Hasselt. ‘Verketterd door de sekssekte’ in De Telegraaf van 26 juni 2008.
Geert Hoes. De Telegraaf, 13 april 2006.
Roy Hoefman. ‘Opeens was ik een kinderverkrachter’, De Telegraaf, 18 maart 2006.
J.M.Hoytink. ‘Alkmaarse buurt vreesde al het ergste’, De Telegraaf, 27 januari 1993; ‘Kamerlid wil onderzoek…’, De Volkskrant, 11 aug.1992. Ook in Tjerk Bakkers boek Omgangsonrecht, 1994.
Jacques Huinck, boek Echtscheiding als broodbeleg, 1990.
Eric Huisson. ‘Camping papa’s’ in HP/De Tijd van 13 september 2002.

José de Jesus. ‘Iedereen is blij, behalve mijn pappa’, AD 15 april, 22 mei en 11 juni 2009.
Faroek Jildiz. ‘Vrouw doodt haar man in drukke straat’, De Gelderlander, 16 november 1977.

Martinus K. ‘Incest-rechter moet de cel in’, De Telegraaf, 10 aug. 1995; ‘Rechter uit cel
na incest-affaire, idem van 31 okt, 1995 ; ‘Kantonrechter vrijgesproken’, idem van
9 december 1995.
Cees Kalthof. ‘Vechten om kind na echtscheiding’ in AD van 8 mei 2004.
Paul Katzenbauer. ‘Zo leer je kinderen een uitspraak van de rechter aan je laars te lappen’
in Perspectief van december 2003.
Bert Kluitenberg. De Gelderlander van 9 sept. 1999. ‘Kind ontvoerd, kinderbijslag terugbetalen’ in De Volkskrant 19 november 1999.
Albert Kok. ‘Wethouder vrijuit na bedgevecht’, De Telegraaf, 9 oktober 2008.
Pieter Koole. In boek ‘Gemist vaderschap’, blz. 126.
Cyril van Krugten. ‘Fatsoenlijke mannen slaat juist niet terug, Haagsche Courant,
24 januari 2004, ‘Vluchten voor de feeks’ ND, 31 juli 2004.

Paul Leendertz. Deze vechtscheiding loopt nog. Tal van berichten, de voornaamste: ‘Rechter: vader moet Katja teruggeven’, Trouw, 30 mei 2009; ‘Vader Katja had contactverbod wegens mishandeling’, De Gelderlander, 2 juni 2009; ‘CDA eist uitleg over hulp van VS bij ontvoering’, De Volkskrant, 3 juni 2009; ‘Moeder heeft proces gefrustreerd’, De Gelderlander, 4 juni 2009; ‘Vader mocht Katja van rechter in VS ophalen’, De Gelderlander 5 juni 2009; ‘Moeder alsnog voogdij over Katja(8)’, AD,
23 juni 2009; ‘Katja mist Holland’, De Telegraaf, 27 augustus 2009; ‘Ontvoerde Katja: ik wil niet naar Holland terug’, AD, 10 maart 2010; ‘Rechter wijst gezag over Katja aan de moeder toe’, AD en De Volkskrant van 4 mei 2010; ‘Katja is bang/Katja is blij’, AD,
28 september 2010.
Maarten Legène. ‘Een kind heeft twee ouders’ in Trouw van 9 augustus 2001. Ook boek Vaders bestaan niet, 2004.
Guus van Lingen. ‘Derde vader die onderduikt met kinderen’ in De Telegraaf van 11 juni 1993.
Ron Luyten. ‘Camping papa’s’, HP/De Tijd van 13 september 2002.

Wim de Maagt. ‘Zorgende vader moet zijn kind toch afstaan’, De Telegraaf, 28 maart 1985.
Nico Makris. ‘Stukgelopen huwelijk..’, De Limburger, 1 maart 1994.
Ruud Moeskops. ‘Verwaarloosde kinderen aan Engelse moeder toegewezen’, De Telegraaf, 30 januari 1993.
Nico Mul. ‘Ze hebben me de straat uitgejaagd’, Deventer Dagblad, 6 januari 1998; ‘Vrouw eist straatverbod’, idem, 20 januari 1998; ‘De luxaflex moet weer omlaag’, idem, 21 januari 1998; ‘Ik ben een lieve pappie’, Opzij, februari 1998.

Henk Nederlof. ‘Alimentatie na stichten brand’, Haagsche Courant, 30 juni 2007.

Frank Onnen. Boek ‘En toen zaten we met de brokken’, Spectrum, 1978.
Arthur Oostwegel. ‘Vaderverdriet dreef hem de dood in’, Privé, 4 mei l991; ‘Politie bewaakt Marjon Lambriks’, idem, 25 mei 1991.
Wim Orbons. ‘Van rechter naar rechter om zoontje te zien’, De Limburger, 3 april 2002;
‘Zoontje verliezer in strijd van ouders, Limburgs Dagblad, 6 april 2002; ‘Verdachte stalking vrijgesproken’, idem, 11 mei 2005.

Sjaak Pagie. ‘Dwaze vader’, De Telegraaf, 18 juni 2005.
Gerrit Pelkman. ‘Moordende moederliefde’, Nieuwe Revu, 10-16 januari 2007.
Yves Pessy. ‘Feniks op de Waalbrug’ in boek ‘Gemist vaderschap’, blz. 57 e.v.

Pieter Querreveld. ‘Vermist’, weekblad Vriendin, 14/20 oktober 1998.
Mariano Quevedo Minguela. De Volkskrant, 11 juli 2001 ; ‘Moeder ontvoert eigen kind’, DeTelegraaf, 20 november 2004 ; ‘Marjorie Doorenbos weer vrij, AD, 13 maart en
6 april 2007; DeTelegraaf, 11 mei en 20 december 2007.

Emile Ratelband. ‘Ratelband woest op rechter’, De Telegraaf, 4 maart 2006; ‘Emile uitgekleed door ex’, idem, 14 maart 2008; ‘Moon wil nu al scheiden’, idem, 15 maart 2008; ‘Ratelband mag dochter niet zien’, idem, 16 maart 2008.
Rob Rekers. ‘List en bedrog beloont met voogdij’, De Telegraaf, 18 mei 1991; ‘Nederlander riskeert doodstraf na ontvoering dochtertje’, Haagsche Courant, 13 januari 1994.
René Rens. ‘Margrietha beschoot ex’, De Telegraaf, 29 maart en 13 augustus 2008.
Patrick van Rhijn. Boeken ‘Weg van Lila’, 2007 en ‘Vaderstad’, 2009.
Poppe-Jan Rongen. ‘Vader hoorde op tv van gruweldood kinderen’, De Telegraaf,
3 augustus 2005; ‘Jeugdzorg kende situatie gezin Tolbert, De Volkskrant, 3 augustus 2005; ook De Telegraaf van 2 en 9 augustus 2005; ‘Achttien jaar en tbs in Tolbert-zaak’, De Volkskrant van 17 februari 2006; ‘Alleen 18 jaar gevangenisstraf’, Trouw, 17 april 2007.
Gerard Rotteveel. ‘Moeder liet dochters aan hun lot over’ AD, 23 juli 2008.
Hans de Rijk. ‘Het kind van de rekening’, De Telegraaf, 14 november 1998.
Erik Rijks. Zijn boek ’Omgang moet’, 1988.

Francesco Sarri. ‘Moeder duikt onder met dochtertje’, De Telegraaf van 24 januari 2007; ‘Noa terug bij vader na snelle actie politie’ , De Telegraaf, 8 maart 2007; ‘Italiaanse vader woedend op Vermist’, AD, 16 maart 2007; ‘Oorlog om de kinderen’, De Telegraaf, 24 maart 2007.
Hans Scherpenisse. ‘Het kind van de rekening’, Haagsche Courant, 10 januari 2004.
Harm van de Seijp. Panorama nr. 23, 2003.
Ipe Smit. ‘Kind heeft recht op beide ouders’, Woerdense Courant, 14 oktober 1995.
Herman Schiphorst. In boek ‘Gemist vaderschap’, blz. 81 e.v.
Emiel Smulders. ‘Vaders lezen liever kranten’ in ‘Gemist vaderschap’, blz. 57 e.v.
Herman Stevens. Boek ‘Vaderland, het land waaruit niemand terugkeert’, 2010(?).
Alex Swaen. ‘Wanhopige vader eist omgang’, Haagsche Courant, 22 september 1992.

Alain Teister. Boek ‘Mijn pappie is enkel een foto’, 1975.
Theo Tetteroo. ‘Incestaangifte was vals’, De Telegraaf, 8 november 2003; ‘Mijn vader zit onschuldig vast’, idem, 21 februari 2004; ‘Onschuldig vast’, idem, 6 augustus 2006.
Ken Thompson. ‘Kleine Andrew duikt op in Amsterdam’, De Telegraaf, 10 september 2010; ‘Wanhopige vader zocht per fiets door heel Europa’, AD, 10 september 2010; ‘Vader ontmoet eindelijk zoontje’, De Telegraaf, 15 september 2010.
Gert Timmerman. ‘Dochter beschuldigt Gert van incest’, Weekend, 30 juni 1999; ‘Hoezo incest? Gert Timmerman samen met dochters op podium’, Party, 21 juli 1999.
Geert Tomlow. ‘Verstoten vaders’, Vrij Nederland, 4 september 2004.

Jan Uijlenbroek. ‘Vader verliest kinderen door testament’, Haagsche Courant, 14 maart 1992; ‘Voogdes laat vader opsluiten’, Haagsche Courant, 22 april 1992; ‘Vader blijft in cel wegens verzwijgen schuilplaats van zoontje Hugo’,De Telegraaf, 24 april 1992; ‘Weduwnaar krijgt toch voogdij over zoon’, De Telegraaf, 16 december 1992.

John Voorthuizen. ‘Gezin vijf dagen in kuil in bos’, De Volkskrant, 7 april 2005; ‘Vader kuilkinderen…’, De Gelderlander, 11 april 2005.

Alexander Warenberg, ‘Kinderen pianist vaker ontvoerd’, AD, 20 september 2003; ‘En nu terug naar school’, Het Nieuwsblad, 3 november 2003; ‘Politie wist van ontvoering’, De Telegraaf, 2 oktober 2004.
Peter van de Wiel. Boek ‘De gescheiden man. Rechtspositie, kansen en willekeur’, 1998.
Jan Winter. ‘Drents paar dumpte kinderen’, AD, 2 april 2004.
Danny de Witte. ‘Joyce (7) ontvoerd!’, Blik, 12 december 1995.
Andy Work. ‘Verstoten vaders’, Vrij Nederland, 4 september 2004.

Willem en Alle IJ. De Telegraaf, 18 mei 1994.

Joep Zander. ‘Hongerende Dwaze Vader’, De Volkskrant, 25 oktober 1995;
‘De moeilijke regels voor omgang en gezag’, De Telegraaf, 28 oktober 1995; ‘Dwaze Vader teleurgesteld…’, De Gelderlander, 20 september 1996; ‘Dwaze Vader Joep Zander’, Deventer Dagblad, 9 augustus 1997; ‘Verstoten vaders’, VN, 4 september 2004; ‘Dwaze Vaders’, Panorama nr. 9, 2005;
Jacques van Zeeland. ‘Verliefde vrouw stuurde echtgenoot op moordenaar af’, De Telegraaf, 13 januari 1995.

--------------------
Hoofdarchivaris en auteur: Rob van Altena: (Laatste update: 29 september 2010)
Mede-archivarissen: ..................................................................................
(Hier kan als dank voor uw hulp en aanvullingen desgewenst ook uw naam komen te staan als mede-archivaris en -auteur. Zie bovenaan bij de oproep voor een verdere toelichting).

zondag, september 12, 2010

567. K's Choice - DadK's Choice - Dad lyrics
Album Paradise in Me, 1995
Single release: 1997
Gay singer-songwriter Sarah Bettens wrote this song for her dad

I was a kid, you were my dad
I didn't always understand
I wanted freedom, you got mad
You were concerned, I got upset
I didn't recognize you yet

And did you cry, I know I did
When I lied to you
I didn't want to hurt you
I just never knew I did

You never told me that you loved me
I know you didn't know how
I guess that shows we're much the same
'Cause I love you too and until now
I've never said those words out loud
I hope you're proud
To be my dad...

What are your secrets, do you pray
Is there a god that shows your way
I wish I knew...
Do you have crazy fantasies
What happens in your dreams
I want to know...

I guess you'll always be a mystery to me
But you taught me how to value life
And what else do I need
I have a dad who watches over me

donderdag, september 09, 2010

564. Docuserie 'Married in America 2', waarin 8 getrouwde stellen elke vijf jaar gevolgd worden door Michael Apted

'Het is echt niet te voorspellen'

Bron: CINEMA.NL, IDFA 2006
http://www.cinema.nl/idfa-2006/flash/mediaplayer.swf?base=%2F&data=flash%2Fmpconfig.xml&environment=ORIGIN&playlist=2782523&segment=3005789
Regisseur Michael Apted laat in serie huwelijksdocumentaires lichaamstaal spreken

Interview / Harmen Bockma

Beeld uit Married in America 2

Vijf jaar geleden begon regisseur Michael Apted aan de documentaire reeks Married in America. Iedere vijf jaar keert hij naar de stellen terug; het IDFA toont deel 2. 'Als ze niet open zijn, moet je even prikken'.

Vijf jaar verder zijn ze nu, de jonggehuwden die Michael Apted filmde rond 2001. Hij volgde de negen stellen voor, tijdens en na de bruiloft, en in jaren daarna. De grote vraag na het zien van Married in America was: wie zijn er in deel 2 nog bij elkaar, gegeven de wetenschap dat bijna de helft van de huwelijken in de VS uitloopt op een scheiding. Speelfilmregisseur en documentairemaker Apted zegt dat hij gelukkig geen weddenschappen heeft afgesloten, want die zou hij hebben verloren. 'Het is echt niet te voorspellen.'

In de Married-serie legt Apted het huwelijk onder de microscoop. Wat doet een huwelijk met je, met welke problemen krijgt een echtpaar te kampen, hoe gaat het in werkelijkheid met die, vooral door de Republikeinen, veelbezongen family values? Iedere vijf jaar geeft Apted de tussenstand. Deel 2 ging deze week tijdens het IDFA in wereldpremière.

Sommige stellen zijn buitengewoon openhartig. Op de vraag hoe hun seksleven is, antwoorden Betty en Reggie dat Betty's moeder, bij wie ze nog steeds inwonen, gelukkig een beetje doof aan het worden is. Maar naakt koken is er niet meer bij. Hoe krijgt Apted hen zover? 'Werken met deze mensen is hetzelfde als met acteurs. Je moet vertrouwen winnen en dat behouden. Maar als ze niet open zijn, moet je even prikken.'

Op zulke momenten doet Apted denken aan regisseur Frans Bromet, met zijn schijnbaar naïeve, maar ondertussen flink zuigende vragen. Op andere momenten is hij een wijze oom, en als hij met ieder apart praat een pastoor bij wie gebiecht kan worden.

Er zijn koppels, zegt Apted, die niet eerlijk tegen hem zijn. Maar dat komt omdat ze niet eerlijk zijn tegen elkaar. Het bestaan van ex-marinier Scott en verzekeringsvrouw Amber lijkt op het eerste gezicht gelukkig. Carrière oké, seksleven prima. Maar hun lichaamstaal vertelt een ander verhaal. Ze kijken elkaar net niet aan bij het praten en Amber zet net iets te grote vrolijke ogen op als ze antwoord geeft. 'Dat is het mooie van film: het lichaam liegt niet.'

Apted (65) is ook de man achter de beroemde 7 Up-documentaireserie, waarin Engelse kinderen uit verschillende klassen hun leven lang worden gevolgd, met iedere 7 jaar een nieuwe aflevering. Vorig jaar kwam 49 Up uit. Ook bij het maken van die serie heeft hij zich steeds, zoals iedere documentairemaker, afgevraagd in hoeverre hij de werkelijkheid beïnvloedt door zijn onderwerpen met de camera te volgen. 'Misschien heb ik wel een parallel universum gecreëerd, ik weet het niet.'

Van tevoren schetste Apted aan de stellen een zo somber mogelijk beeld. 'Ik zei ze: ik ben er niet alleen bij de bruiloft. Als het straks op een scheiding uitloopt, blijf ik filmen.'

Zelf is Apted voor de tweede keer getrouwd, na een buitengewoon moeilijke scheiding. 'Praat met elkaar, over alles', is zijn dringende advies aan mensen met trouwplannen. Hoe het verder gaat met de negen stellen, zal blijken in Married in America III. Zo rond het zevende huwelijksjaar kan het knap lastig worden, blijkt in de praktijk. In 2011 maakt Apted opnieuw de balans op.

woensdag, september 08, 2010

563. A.s. vrijdag 10 sept., 20:00 uur - Opening tentoonstelling Vaderbeeld van Joep Zander met lezing over vaderschap door prof Louis Tavecchio


A.s. vrijdagavond 10 september om 20:00 uur vindt in de School van Frieswijk bij Deventer de feestelijke opening plaats van de nieuwe tentoonstelling "Vaderbeeld" van Joep Zander.

Professor Louis Tavecchio (hoogleraar pedagogie, Universiteit van Amsterdam) zal bij deze opening een lezing geven over vaderschap.

De avond wordt verder omlijst met muziek. De tentoonstelling "Vaderbeeld" zal verder van 10 september tot 10 november te bezoeken zijn op voorafgaande aankondiging bij en afspraak met de School van Friesland.

Openingsprogramma op vrijdagavond 10 september a.s.:
19:30: Zaal open
20:00: Inleiding door Joep Zander
20:10: Toespraak door professor Louis Tavecchio
20:30: Ik hou van jou papa (Start van internationaal rijglied door Yves Pessy e.a.)
20:40: Andere vadermuziek en On Children
21:00: Casper Burkhardt en Michiel Ockeloen op accordeon
Locatie: School van Frieswijk (Contact)
Avegoorsedijk 2 of Koeweg 2
7433 RG Schalkhaar (bij Deventer)
T 0570 530 115
info@schoolvanfrieswijk.nl
http://www.schoolvanfrieswijk.nl

Routebeschrijving
  • VANAF AMERSFOORT: A1 tot afslag Schalkhaar (24) en volg de N348 richting Raalte VANAF GRONINGEN: A28, N48, N348 richting Deventer  
  • VANAF ZWOLLE: N35 richting Raalte; voor Raalte afslag N348 rechtsaf richting Deventer VANUIT DEVENTER
  • a. Brinkgrevenweg richting Raalte, rechtdoor Raalterweg richting Raalte
  • b. Nieuwe weg N348 vanaf kruispunt Zweedsestraat/Siemelingsweg/Holterweg (De Knoop) richting Raalte
Bij gebruik van navigatieapparatuur wordt aangeraden in plaats van Avergoorsedijk 2 het alternatieve adres Koeweg 2 te gebruiken!

--------------
Lezing over vaderschap door professor Louis Tavecchio omlijst met muziek en opening van de tentoonstelling Vaderbeeld van Joep Zander
http://www.schoolvanfrieswijk.nl/activiteiten.php?activiteit=97&page=activiteit

Professor Louis Tavecchio houdt een inleiding over het belang van vaderschap. Vaderschap vertegenwoordigt de onderbelichte helft van het opvoederschap. Bepaald niet onbelangrijker dan het moederschap en gelukkig de laatste jaren eindelijk weer wat meer in de schijnwerpers. Hij zal in zijn inleiding een verbinding maken met het werk van de kunstenaar Joep Zander.

Met deze lezing wordt de tentoonstelling van Joep Zander geopend.

Entree € gratis toegang Reserveren: info@schoolvanfrieswijk.nl of 0570-530115

--------------------
Zie voor meer informatie over de tentoonstelling "Vaderbeeld in de kunst" van Joep Zander van 10 september - 10 november in de School van Frieswijk (bij Deventer):

De website van de School van Frieswijk:
De website van Joep Zander:
Vaderbeeld, expositie Joep Zander in de School van Frieswijk, 10 september tot 10 november 2010
http://joepzander.nl/frieswijk.htm

562. Enguete Jongerenpanel EenVandaag: Wat doet een scheiding met jou?

Zijn jouw ouders gescheiden? Hoe ga jij om met deze situatie en met wie kun je praten? Hoe denk jij over scheiden en eeuwige liefde? Doe mee aan het Top-X onderzoek.

Top-X is het jongerenpanel van het actualiteitenprogramma EénVandaag en doet regelmatig onderzoek onder jongeren van 12 t/m 24 jaar. Deze keer gaat het over scheiden en de gevolgen daarvan.

Om mee te doen aan het onderzoek, moet je eerst een aantal gegevens invullen. Daarna kun je de vragen beantwoorden. Het onderzoek loopt tot en met 6 september. Op 15 september lees je de uitslag op Top-X.nl en Sevendays.nl. Deelnemers aan het onderzoek maken kans op mooie prijzen.

+ Klik hier om mee te doen

donderdag, september 02, 2010

561. Boekrecensie - Herman Stevens: Vaderland. Het land waaruit niemand terugkeert

Door Henk Riemersma

“Hugo, ik heb eens nagedacht. Ik wil een kind.” Deze twee zinnen, de laatste van hoofdstuk een uit het meest recente boek van Herman Stevens, luiden het begin van het einde in van de gelukkigste periode in het leven van Hugo van Loon, de hoofdpersoon in ‘Vaderland – het land waaruit niemand terugkeert’. Ze worden uitgesproken door Lucia, de vriendin van Hugo. Tevens illustreren deze regels heel aardig de huidige verhoudingen tussen de seksen: moeders wil is wet, ook wanneer ze eerst nog moeder moet wòrden. De rest van het boek beschrijft hoe de oorspronkelijk fantastische relatie tussen een succesvolle en al enigszins middelbare roman- annex wijnschrijver en een minstens tien jaar jongere lerares Frans als gevolg van deze kinderwens (de ‘biologische klok’) op een fiasco uitdraait. Verzet tegen deze ‘wens’ heeft geen enkele zin: “… aan het eind van de maand gaat de pil wel de prullenbak in. (…..) Het is aan jou,” laat Lucia hem weten. En dat terwijl ze allebei niets liever doen dan neuken. Ondanks de mate waarin Lucia hem hiermee voor het blok zet (ook al beweert ze van niet), redeneert Hugo niet in dezelfde trant terug door net zo stellig te poneren dat hij zich dan maar laat steriliseren. Vermoedelijk omdat hij verwacht dan onmiddellijk zijn biezen te kunnen pakken.

Meeveren

Tijdens de zwangerschap wordt de seks al een stuk minder en na de bevalling houdt deze helemaal op. Ook spreken ze elkaar steeds minder, en wordt zijn ruimte kleiner en de hare groter: van ‘meeveren’ tijdens de zwangerschap tot het volledig verliezen van zijn bestaansrecht als het kind er eenmaal is. Moeder heeft uitsluitend nog liefde voor Simone, haar enige kind. Ondertussen ontwikkelt Hugo zich wel steeds meer tot vader, en niet slechts tegen wil en dank. Eerst hoefde hij absoluut geen kind, maar nu is hij gaandeweg steeds banger het te verliezen. Lucia laat hem evenwel geen ruimte om zijn vaderschap uit te oefenen. Zij claimt het kind helemaal voor zich. Als hij af en toe eens een uurtje met het meisje gaat wandelen, de enige momenten waarop hij alleen met haar kan zijn (wat hem de gelegenheid geeft tegen zijn dochter te zeggen: “pappa houdt van je. Zul je dat nooit vergeten?”, als voorvoelt hij zijn naderende vertrek) levert hun terugkomst een begroeting van moeder met de dochter op als waren ze weken weggeweest. Als Hugo daarentegen niet meer terug zou komen van een van zijn bezoeken aan de stad zou hij helemaal niet gemist worden – ook niet door zijn dochtertje, want zij heeft in eerste instantie toch “uitsluitend haar moeder nodig”. Lucia haar wereld is vol. Van het kind. Uiteindelijk besluit ze om na haar verlof niet meer naar haar leraarsbaantje terug te keren om maar voortdurend bij het kind te kunnen zijn. Dat kan natuurlijk niet goed gaan en uiteindelijk gebeurt wat voor de hand ligt: ze zet hem de deur uit. Niet helemaal duidelijk wordt of hij zijn dochter ooit nog zal kunnen zien, dan wel dat er zoiets prozaïsch als een omgangsregelingetje wordt verzonnen. Dat is ook niet meer van belang.

Lijdzaamheid

Als iets een mooie illustratie is van een recent onderzoek waarin wordt beweerd dat mensen door het krijgen van kinderen er niet gelukkiger op worden, dan is het wel het verhaal van Hugo en Lucia. Het dochtertje betekent voor beiden een nieuwe invulling van hun leven (met veel zorgen en angsten), uiteindelijk met volledige achterlating van hun oude, dikwijls onbezorgd gelukkige bestaan. Lucia wordt daarin wel erg groot neergezet in een obsessief en welhaast ziekelijk moederschap. Ook de mate waarin Hugo zich sullig neerlegt bij de feiten is opmerkelijk. Net zo mak als hij zich in het vaderschap laat lokken, zo pakt hij uiteindelijk zijn biezen. Een onafwendbaar (nood-)lot. Niks aan te doen. Hij verbindt geen verdere consequenties aan op zich correcte analyses van de hedendaagse verhoudingen als: “vrouwen waren de schepping en de man was daar maar een voetnoot bij”. Hij constateert het, maar doet er verder niets mee. Hij verzet zich op geen enkele manier tegenover het steeds groter wordende moedermonopolie, misschien omdat dit geen enkele zin heeft in de visie van Hugo. Of in die van de schrijver? Een artikel dat Herman Stevens in juni 2010 in het NRC plaatst (en ook op zijn blog te vinden is), onder de titel ‘het moedermonopolie’ besluit hij met de bewering dat vaders pas werk van hun ouderschap kunnen maken als vrouwen het moedermonopolie opgeven. Een al te afwachtende houding, waaruit een zelfde soort lijdzaamheid spreekt als uit het boek. Vrouwen zullen dat nooit (uit eigen beweging) doen, dus er mag wel wat actie worden ondernomen!

Onafwendbaar vaderschap

In een soepel lezend verhaal dringt het beeld zich op van een vijftiger wiens leven van liefde voor Lucia, literatuur, wijn en een vleugje eenzaamheid volledig teloor gaat door de komst van Simone, het dochtertje dat uiteindelijk uitsluitend door Lucia wordt opgeëist. Amusant zijn de verwijzingen naar Pim Fortuyn, Mulisch en de stofzuiger van Simon Vestdijk. Keihard de constatering dat het bestaan van Hugo, nadat hij Lucia een kind heeft gegeven, voor haar geen enkele zin meer heeft, behalve misschien voor het geval zij (enkelvoud!) nog een tweede zou willen. Ondertussen is hij wel onafwendbaar vader van Simone geworden, en dat niet uitsluitend in technische zin. Een vaderschap dat hij de rest van zijn leven met zich mee zal dragen, hoezeer hij ook door de moeder uit het leven van hun kind wordt gebonjourd.

Een bijzonder lezenswaardig boek over een voor de lezers van het Vader Kennis Centrum vermoedelijk zeer herkenbare problematiek, gelukkig geschreven door iemand die het schrijverschap meester is.

ISBN 9789044609950 PAGINA’S 223 VERSCHENEN 26-02-2010 UITVOERING Zachte kaft TAAL Nederlands UITGEVER Prometheus PRIJS 19,95