woensdag, april 24, 2013

692. Oproep gesloten :: aan alleenstaande gescheiden vaders met een kind jonger dan vier jaar voor INTERVIEW met Tijdschrift Kinderen

---------------------------------------

  • Deze oproep is gesloten. Rosa van Berkum liet ons weten: "er hebben twee vaders zich aangemeld via deze site. En nog een vader via een andere oproep. Heel erg bedankt voor het plaatsen van de oproep, hier hebben wij dus veel aan gehad!" Rosa van Berkum, journaliste Tijdschrift Kinderen
---------------------------------------

Beste lezers,

Voor een artikel in het magazine 'Kinderen' ben ik op zoek naar alleenstaande vaders waarvan het jongste kind jonger dan vier jaar is. Het artikel gaat over de tijd na de scheiding, hoe de zorg met de kinderen is geregeld en de band tussen vader en kind(eren). Hoe ervaar je het alleenstaand ouderschap? Het interview kan telefonisch en duurt ongeveer een half uur. Ook worden de vaders met hun kind(eren) op de foto gezet. De fotoshoot in (de buurt van) Amsterdam, eventuele reiskosten worden vergoed.

Wil je meewerken aan dit interview stuur dan zo snel mogelijk je bevestiging toe met daarbij je naam en telefoonnummer. Ik bel je dan terug.

Groeten,
Rosa van Berkum
Journaliste


Tijdschrift Kinderen

http://www.jijenjekinderen.nl/

Kinderen is al dertig jaar een veelgelezen tijdschrift voor (aanstaande) moeders. Er is bijna geen grotere aardverschuiving in het leven dan het krijgen van een kind. En dat vraagt om informatie, zowel op emotioneel als op praktisch gebied. Kinderen onderscheidt zich van andere bladen door vooral veel herkenbare verhalen te bieden. In de vorm van interviews met lezeressen die vertellen over hun eigen ervaringen met zwangerschap, bevallen, baby's en opvoeden. Ook staat er in Kinderen iedere maand een interview met een bekende moeder of vader.

Kinderen komt tegemoet aan de voortdurende vraag naar informatie van moeders. Wat is de handigste kinderwagen, de beste luier, wat doe je tegen darmkrampjes, wanneer kan je opvolgmelk geven, is een potje net zo gezond is als vers, enz. enz. Maar daarnaast wil de (aanstaande) moeder ook weten hoe ze haar huid moet verzorgen tijdens de zwangerschap en wat de leukste bestemmingen zijn voor een vakantie met het hele gezin.

Zie ook de site: www.jijenjekinderen.nl

dinsdag, april 16, 2013

691. Voor werkers met vaders en mannen: Aankondiging Expertmeeting ‘Mannen in het vizier’ georganiseerd door Dona Daria op 13 juni 2013 in Rotterdam


Expertmeeting ‘Mannen in het vizier’
Zie ook Dona Daria website

Datum en tijdstip: 13/06/2013; 9:30 - 14:00
Plaats: Dona Daria, Kenniscentrum Emancipatie
Gerard Scholtenstraat 129 – Rotterdam


Grotere kaart weergeven


In de loop der jaren zijn heel wat initiatieven en methodieken specifiek gericht op het bevorderen van mannenemancipatie ontwikkeld. Anderzijds hebben professionals bij de overheid en in het maatschappelijk veld als het gaat om emancipatie veel aandacht voor vrouwen. Hoe kunnen we zorg dragen voor implementatie en borging van goed werkende initiatieven voor mannenemancipatie in de bestaande Rotterdamse structuren?

Hoe genderbewust zijn we in ons beleid? Vergeten we de mannen, of kiezen we bewust voor specifieke aandacht voor vrouwen? Als we kiezen voor specifieke aandacht voor vrouwen, wat betekent dat dan voor mannen? En andersom?

Deze en andere vragen bespreken we graag met u tijdens de expertmeeting ‘Mannen in het vizier’. Reserveer vast een plekje in uw agenda! Meer informatie over het programma volgt binnenkort.

Dit programma is bedoeld voor professionals en sleutelfiguren van zelforganisaties die zich bezig houden met emancipatie. Voor meer informatie kunt u terecht bij Carola Dogan (projectleider) c.dogan@donadaria.nl of Aisha de Jong (beleidsmedewerker) a.dejong@donadaria.nl.

Aanmelden: info@donadaria.nl o.v.v. naam en organisatie

Latere aanvulling:

Als het over emancipatie gaat, wordt er vaak als eerste over vrouwen gesproken. Maar emancipatie is een proces waarbij zowel mannen als vrouwen betrokken zijn. Mannen en vrouwen zijn gelijkwaardig, maar niet gelijk en hebben hun eigen kwaliteiten. Feminiene waarden zoals overleggen, luisteren en beschermen zijn in veel instituties de norm geworden.

Huidig discussiepunt is of er voldoende ruimte is voor jongens en mannen (o.a. binnen hun rol als vader) om zichzelf te zijn.

Hoe kunnen organisaties uit het maatschappelijk middenveld, scholen, overheden en hulpverleners mannen (en jongens) zodanig stimuleren, ondersteunen en activeren dat het bijdraagt aan hun emancipatie en deelname aan de samenleving?

In de loop der jaren zijn heel wat initiatieven en methodieken ontwikkeld specifiek gericht op het bevorderen van mannenemancipatie. De methodieken hebben veel overeenkomsten, waaruit blijkt dat het werken met mannen een specifieke werkwijze ‘tips en trucs’ vereist. Anderzijds is er op beleidsniveau een verschuiving gaande van specifiek naar generiek. Hoe kunnen we zorg dragen voor implementatie en borging van de specifieke werkwijze die nodig is voor het werken met mannen? En is er een ‘masculinistische’ beweging nodig met een herwaardering van mannelijke eigenschappen?

Deze en andere vragen bespreken we graag met u tijdens de expertmeeting ‘Mannen in het vizier’. Kinder- en jeugdpsychiater Glenn Helberg1 prikkelt ons met zijn inleiding, gevolgd door een paneldiscussie met onder andere de mannen achter CVD Echte Mannen, Ode aan de Vader en het Vader Kennis Centrum. Tot slot gaan we in werkgroepen op zoek naar manieren voor het borgen van aandacht en goed werkende initiatieven.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Carola Dogan (projectleider, bereikbaar vanaf 3 juni 2013) of Aisha de Jong (beleidsmedewerker) via c.dogan@donadaria.nl / a.dejong@donadaria.nl of 010-465 92 96.

Voor: Professionals van de overheid en het maatschappelijk middenveld en sleutelfiguren van zelforganisaties die zich bezighouden met emancipatie.
Aanmelden: info@donadaria.nl onder vermelding van uw naam en organisatie.

1 Auteur i.s.m. Irene Zwaan van opiniestuk ‘Vader moet vader zijn, geen tweede moeder’ 1-5-2013, Volkskrant.

vrijdag, april 05, 2013

690. CONFERENTIE ‘DE AFWEZIGE VADER BESTAAT NIET’

www.conferentievaderschap.nl

Op donderdag 18 april 2013 organiseert het Hendrik Pierson Fonds een conferentie over de betekenis van vaderschap in ‘De Nieuwe Liefde’ te Amsterdam. Het fonds vraagt hiermee aandacht voor de betekenis van de vaderrol in de opvoeding van kinderen. Beleidsmakers, bestuurders, professionals, ouders en andere geïnteresseerden zijn uitgenodigd om op deze dag mee te denken en te praten over dit onderwerp.


 Thema’s
  • Waarom worden vaders minder belangrijk gevonden voor kinderen dan moeders
    en is dit terecht?
  • Wat is de specifieke bijdrage van de vader aan de ontwikkeling van een kind?
  • Welke effecten heeft de afwezigheid van een vader op het kind?
  • Wat kunnen professionals in de jeugdzorg, het onderwijs en de scheidingsmarkt doen
    om vaders te betrekken?
De conferentie
Het programma is een informatief en afwisselend geheel met Noraly Beyer als dagvoorzitter, sprekers als o.a. Prof.Dr. Louis Tavecchio, Drs. Glenn Helberg en Drs. Steven Pont en een dansvoorstelling Father father van choreograaf Lloyd Marengo. Alle deelnemers aan de conferentie krijgen een exemplaar van de publicatie De afwezige vader bestaat niet, en waarom vaders niet moeten moederen, die op deze dag gelanceerd wordt. 

Flyer: http://www.conferentievaderschap.nl/images/pdf/FLYER%20CONFERENTIE%20website(1).pdf

689. Oproep gesloten - Oproep aan ongehuwde vaders voor onderzoek van de Hogeschool van Amsterdam (HVA) voor het Vader Kennis Centrum


Oproep gesloten.

Beste vaders, professionals en vrijwilligers,

In het kader van een onderzoek van de Hogeschool van Amsterdam (HvA) in opdracht van het Vader Kennis Centrum (VKC) zijn wij op zoek naar vaders die ongehuwd zijn en geen geregistreerd partnerschap hebben, waardoor zij geen gezamenlijk gezag hadden of nog steeds niet hebben over hun kinderen. Daarnaast zijn wij ook op zoek naar professionals en/of vrijwilligers die te maken hebben met deze ongehuwde vaders.

In dit onderzoek zullen wij ons richten op ongehuwde vaders en de hulp- en dienstverlening aan ongehuwde vaders om van henzelf te horen welke problemen zij daarbij ervaren hebben of nog ervaren en welke gevolgen dit voor hen en hun kinderen met zich mee brengt of heeft gebracht.

Uit vooronderzoek is gebleken dat er weinig bekendheid onder vaders is met het fenomeen erkennen en gezag. Veel vaders zijn zich er niet van bewust dat na erkenning zij niet automatisch gezamenlijk gezag hebben over hun kinderen. Dit moet apart worden aangevraagd bij de griffie en het gezagsregister van de rechtbank met toestemming van moeder.

Voor dit onderzoek zijn wij op zoek naar vaders die in deze doelgroep vallen en het leuk vinden om hun ervaringen met ons te delen. Daarnaast is dit een oproep aan de professionals en/of vrijwilligers die te maken hebben met deze doelgroep, omdat een deel van dit onderzoek zich tevens richt op het aanbod aan hulp –en dienstverlening aan deze vaders.

Met dit onderzoek beogen wij inzicht te krijgen in de doelgroep en de hulp- en dienstverlening, zodat het vraag en aanbod beter op elkaar kan worden afgestemd en geen een kind meer de dupe hoeft te zijn van het uit elkaar gaan van de ongehuwde ouders.

Wilt u graag uw ervaringen delen, dan kunt u contact op nemen met het onderstaande e-mailadres.

Dus: Bent u ongehuwd, en nooit gehuwd geweest. En heeft u geen geregistreerd partnerschap of bent u dit nooit aangegaan. En heeft of had u ervaring met de knelpunten en problemen wanneer u geen gezamenlijk gezag over de kinderen bij de rechtbank heeft aangevraagd. Neem dan contact met ons op.

Darshana Tjoen-A-Choy en Anneke Kusters (Hogeschool van Amsterdam, Opleiding Sociaal Juridische Dienstverlening)