donderdag, februari 16, 2012

661. VPRO Themauitzending "Kwaad bloed" - Indrukwekkende documentaire: Nederland heeft een slecht humeur.


VPRO Thema: Kwaad bloed
Zondag 26 februari 2012, NED 2, 20.25 - 21.55 uur

Get Microsoft Silverlight Bekijk de video in andere formaten.


Nederland klaagt. Nederland heeft een slecht humeur. We ergeren ons aan alles, van politiek tot trein. Wat gaat er schuil achter de klagende Nederlander?

Vlak onder de oppervlakte bij veel mensen in Nederland heerst onuitgesproken boosheid. En die boosheid moet eruit.

Nederland heeft een slecht humeur. We ergeren ons vaak aan hoe de samenleving er voor staat. We ergeren ons aan elkaar, aan de politiek, aan de elite. Aan de linkse kerk. Aan de rechtse graaiers. Langzaam lijkt het gemeenschapsgevoel te verdwijnen en verschansen we ons achter de voordeur. Of we schreeuwen de boosheid juist van ons af en steken de middelvinger op naar iedereen die ons voor de voeten loopt.

Liefst 65% van de Nederlanders vreest dat Nederland zich in de verkeerde richting ontwikkelt. In VPRO Thema: Kwaad bloed komen acht mensen aan het woord bij wie de boosheid vlak onder de oppervlakte zit. Wat gaat er schuil achter hun boosheid?

Research: Maarten Slagboom, Silviya Sobaci
Interviews: Maarten Slagboom, Hellen van Schelven, Wim Schepens, Hans Simonse
Samenstelling: Eugene Paashuis
Eindredactie: Hans Simonse

Website van VPRO Thema: http://programma.vpro.nl/vpro-thema/

Promo:

donderdag, februari 09, 2012

658. 'Ellen mag alleen gefilterd water': Interview met de pedagogen Willem de Jong en Steven Pont over wat er mis is in ‘Nederland Opvoedland’

De pedagogen De Jong en Pont gooien samen, in een interview in het Reformatorisch Dagblad, een frisse knuppel in het Nederlandse opvoedhoenderhok en leggen daarbij de vinger op de zere plek van opvoedproblemen, labelplakkende schoolpsychologen, gehaaste en eisende ouders, overbeschermend ouderschap, broeikasouders, een onmachtige kinderopvang ('u vraagt, wij draaien'), het 'verwende-kind syndroom' (VKS), het onbegrensde kind, de nieuwste ‘oppositioneel opstandige gedragsstoornis’ (ODD) en ervaringsarme, angstige, depressieve en verwende Nederlandse kinderen met fobieën en eetstoornissen.

Een kniesoor die er daarbij op let dat pedagoog Willem de Jong, oud-leraar en manager uit het Speciaal Onderwijs en momenteel directeur van Gedrag Nu, een scholingsinstelling voor scholen en leerkrachten, zelf met het nieuwste 'verwende-kind syndroom' (Pampered Child Syndrome) en het 'Peter Pansyndroom' ook weer een flinke duit in het zakje doet van het psychobabbelende en labelende syndromen- en gedragsstoornissencircus dat tegenwoordig kinderen in het gezin, op school en in de kinderopvang omringt. Want dat 'syndromen' en ‘gedragstoornissen’ ook om een heldere definitie, bevestiging in de empirie en behandelrecept vragen, daaraan gaat De Jong hier toch te gemakkelijk even voorbij.

Al met al echter een leuk en interessant interview, vooral wanneer pedagoog Steven Pont daarin de daad ook bij het woord voegt en samen met kinderdagverblijf De Benjamin in Nistelrode werkt aan een andere meer op sociale vaardigheden en ervaringsleren gerichte pedagogische aanpak. Kinderen mogen daarbij hopelijk ‘al ervarend’ zelf ook weer samen uitgelaten klimmen, rennen, ravotten, stoeien, vies worden, hun neus stoten, hun knie schaven en daarbij nu en dan naast gelukzaligheid ook een traantje laten. Want 'al doende leert men' immers ook. Het Vader Kennis Centrum blijft Steven Pont en kinderdagverblijf De Benjamin in Nistelrode daarom met veel belangstelling volgen.

Lees hier verder het volledige interview met De Jong en Pont in het Reformatorisch Dagblad.

Peter Tromp
Vader Kennis Centrum

Bronnen: