maandag, oktober 17, 2011

Zwangerschapscursus voor aanstaande vaders

Over de cursus 'Aanpakken voor Aanstaande Vaders'

In Nederland is de aanwezigheid van de vader bij de bevalling niet alleen gewenst maar ook de norm. Wat precies zijn rol is, is voor veel vaders onduidelijk. Terwijl de aanstaande vader een onmisbare schakel is tussen de moeder enerzijds en de verloskundige, kraamverzorgster of gynaecoloog anderzijds. Aanpakken voor Aanstaande Vaders is een hele nieuwe cursus en uniek in zijn soort. Het is een zwangerschapscursus die speciaal gericht is op de aanstaande vader. De cursus geeft de vader in twee avonden handvatten en praktische tips voor de zwangerschap, de bevalling en in het kraambed. Op die manier kan hij goed beslagen ten ijs te komen en de moeder optimaal steunen, zonder daarbij de eigen identiteit te verliezen.

Het doel van deze vadercursus is om de vader goed voor te bereiden op zijn coachende rol tijdens zwangerschap, bevalling en kraambed, om op die manier een goed team te kunnen vormen met zijn vrouw. Een goed team zorgt voor een goede prestatie waar tevreden op terug gekeken kan worden. Een goede bevalling is een prettig eind van de zwangerschap maar tegelijkertijd een goed begin van het leven van de ouders met een kind. Een goede start is het halve werk!

De cursus is bedacht en ontwikkeld door David Borman. Ik ben niet alleen een verloskundige met thuispraktijk-, ziekenhuis- en academische ervaring maar ook trainer en sinds 2008 zelf vader.

Het is overigens niet zo dat ik de aanstaande moeders uit wil sluiten. Mijn mening is dat er voldoende keus is voor aanstaande moeder als het zwangerschaps- en bevallingscursussen betreft. De ervaring na de cursussen die ik heb gegeven is dat deze 'vadercursus' ook positief bijdraagt aan de voorbereiding van man én vrouw. Dit blijkt uit de reacties van de deelnemers die vertellen dat de cursus vaak gespreksstof en aanknopingspunten biedt om samen met de partner over door te spreken.

Ik geef de cursus nu 2 jaar (sinds september 2009) en nog steeds zegt 100% van mijn deelnemers dat ze de cursus aan een vriend zouden aanraden. Dit is ook al vaak gebeurt (mond-tot-mond-reklame).

Meer informatie op de website 'Aanpakken voor Aanstaande vaders'.

De komende cursusdata en -locaties vindt u hier.

David Borman
Verloskundige BIGnr. 89050586203
Trainer @ Monkberry Trainingen
Aanpakken voor Aanstaande Vaders
Tel.: 06-44435019
E-mail: info{at}vadercursus.nl
Twitter: @vadercursus

Aanpakken voor Aanstaande Vaders is een initiatief van Monkberry, k.v.k. nr. 302813880000, Tiel.

Actie: Maak tot voorjaar 2012 kans op een gratis cursus
Trainer David Borman is op dit moment zelf Aanstaande Vader! Om dit te vieren heeft hij een hele speciale aktie: bij elke training maakt iedere deelnemer kans op teruggave van het hele cursusgeld! Dus neem je kans, meld je aan, en maak kans op gratis Aanpakken voor Aanstaande Vaders. Deze aktie loopt tot de baby van David geboren is (voorjaar 2012).

Hier wat reacties van deelnemers:

-Ik moet zeggen dat mede namens jou instructies het eigenlijk een hele relaxte ervaring was. (...) Ik wil je nogmaals bedanken voor al je tips want mede daardoor voelde ik mijzelf erg goed voorbereid en dit werd tijdens de bevalling bevestigd! VB, deelnemer feb. 2011

-Mannen, nogmaals dank voor de twee leuke avonden. (...) Ik vond het superleuk om te doen. Niet alleen vanwege de nuttige info van David, maar ook om met elkaar deze bijzondere periode te beleven samen.

-Ik heb mijn vrouw in het proces goed kunnen ondersteunen.

-Als man zit je toch met een boel vragen / onduidelijkheden die wellicht in het gezelschap van je partner als “knullig” kunnen overkomen. Tijdens deze cursus werden sowieso al heel veel dingen van A tot Z doorgenomen en als mannen onder elkaar kun je dan wat makkelijker ingaan op bepaalde zaken of verdere vragen stellen over onduidelijkheden.

-De trainer straalt expertise uit, wat fijn is.

-Eigenlijk zou iedere aanstaande vader dit moeten horen! Rudy MacKaay, t.v.-presentator

-Wat ik goed vond waren de ontwapende houding, open expert functie, waardoor je vertrouwen in de antwoorden en informatie krijgt, welke ongekleurd is.

-Ik heb waardevolle tips gekregen die ik in de aanloop naar en tijdens de bevalling heb kunnen toepassen. Ook is het zinvol om vanuit een ervaringsdeskundige en specialist te horen hoe het e.e.a. werkt, vooral omdat de man toch vaak vergeten wordt tijdens een zwangerschap en deze cursus geeft op een effectieve manier “met mannen onder elkaar".

-Ik vind het een waardevolle cursus en het geeft mannen de mogelijkheid om met elkaar te praten over de impact van een zwangerschap. Zeker omdat de zwangerschap toch al heel erg gefocust is op de vrouw. Een bijkomend voordeel is dat je ook nog hele handige tips krijgt over de zwangerschap en bevalling en wat wel en niet te doen.

-Tijdens de zwangerschap en bevalling kon ik met mijn opgedane kennis een daadwerkelijke rol van betekenis spelen. Wanneer er bepaalde beslissingen gemaakt moesten worden kon ik de voor- en nadelen benoemen en werd mijn mening als waardevol geschat. Mijn partner heeft dit ook als zeer prettig ervaren en ondanks haar uitvoerig opgedane kennis waren er toch zaken die ze van mij voor het eerst hoorde en dit gaf haar een vorm van rust en ontspanning, wetende dat haar partner ook “getraind” en “geschoold” was als het ware.

-Ik zou de cursus zeker aanraden aan vrienden en heb dit ook al veelvuldig gedaan. Het is echt een aanvulling op je kennis en bracht mijn partner rust en blijdschap dat ik zo met haar zwangerschap bezig was. Daar was het me in eerste instantie niet om te doen uiteraard maar wel een mooie bijkomstigheid.

Deze cursus in de media:

Voor meer informatie over 'papa worden' zie:

Andere vaderschapscursussen:

Vaders aan het woord

Vader- en ouderschapsverlof in Nederland in vergelijking met ons omringende landen: Bestaat er een vadervijandig klimaat bij de Nederlandse werkgevers en de Nederlandse overheid?

a. Vaderverlof - Nederland als hekkesluiter van Europa - Het hoog oplopende Nederlandse debat over de uitbreiding van de huidige 2 dagen geboorteverlof voor vaders:

b. Het ingewikkelde en onbetaalde ouderschaps(-zorg-)verlof waarvan Nederlandse vaders nauwelijks gebruik kunnen maken:

Voor algemene informatie over bevallen en zwangerschap:

donderdag, oktober 13, 2011

Raad van State heeft grote aarzelingen bij wetsvoorstel over juridisch ouderschap van de vrouwelijke partner van de moeder (Wetsvoorstel lesbisch ouderschap)

Samenvatting bij het advies van de Raad van State over het wetsvoorstel lesbisch ouderschap
Bron: Raad van State, 15-4-2011

De Afdeling advisering van de Raad van State heeft grote aarzelingen bij het wetsvoorstel over het juridisch ouderschap van de vrouwelijke partner van de moeder en heeft daarom de Minister van Justitie geadviseerd het wetsvoorstel nog eens grondig te bekijken. Het advies is op 13 oktober 2011 door de minister openbaar gemaakt.

Doel
Het wetsvoorstel regelt dat de echtgenote van de moeder van rechtswege de juridische moeder wordt van het kind dat tijdens het huwelijk is geboren. Voorwaarde is dat het kind is verwekt met behulp van het zaad van een anonieme zaaddonor. Het wetsvoorstel regelt ook dat een vrouw het kind van een andere vrouw kan erkennen en dat de rechter op verzoek het moederschap van de (ex-)partner van de echte moeder kan vaststellen.

Afstammingsrecht
De Afdeling advisering stelt vast dat het wetsvoorstel het afstammingsrecht ingrijpend wijzigt. Nu is het uitgangspunt van het afstammingsrecht de biologische afstamming. Dat uitgangspunt wordt verlaten. De tweede moeder kan immers niet de biologische moeder zijn. De regering voert alleen praktische argumenten aan voor deze ingrijpende wijzigingen. De argumenten van de regering uit het nabije verleden voor behoud van het op biologische verwantschap gebaseerde afstammingsrecht blijven onbesproken. De verhouding tot de bestaande, eenvoudige en lichte adoptieprocedure als alternatief is bovendien onvoldoende meegewogen.

Afweging van belangen
Een ingrijpende wijziging van het afstammingsrecht vereist een integrale afweging van alle belangen van het kind, de moeders en andere familie bij de vestiging van afstammingsrelaties. De Afdeling advisering komt aan de hand van voorbeelden tot de conclusie dat er geen nieuw evenwicht is gevonden in de afweging van de belangen van het kind en de bij zijn ontstaan betrokken volwassenen. Volgens de Afdeling advisering zijn de uitgangspunten van het voorstel nog niet uitgekristalliseerd en nog onvoldoende doordacht. De Afdeling advisering merkt hierbij op dat de verschillende adviesinstanties dezelfde mening zijn toegedaan.

Lees hier de tekst van het volledige advies en het nader rapport van de afdeling advisering van de Raad van State.

Politiek en vaderschap: De PvdA

Commentaar

De PvdA zakt steeds verder weg in de politieke peilingen en bevindt zich in een zware inhoudelijke crisis. In het linkse geweld tussen SP met zijn accent op het collectief aan de ene kant en D66 en GL met zijn accent op het individu aan de andere kant, zoekt de partij naar inhoudelijke vernieuwing, een nieuwe koers en een nieuw eigen geluid. Dat leidt tot veel debat binnen de partij gericht op vernieuwing en biedt kansen tot gewenste bijstellingen van het nu eenzijdige partijprofiel.

Scheidend partijvoorzitter Ruud Koole zegt daarover in een interview in Trouw vandaag 13 oktober 2011 ondermeer:

"Maar echt de PvdA zoals die nu is, heeft nog steeds bestaansrecht. Het is niet zo dat links helemaal wordt vertegenwoordigd door de SP. De SP staat met de rug naar de toekomst. Die partij is anti-Europees, terwijl de PvdA sterk Europees gericht is. De SP houdt vast aan de AOW-leeftijd op 65 jaar, terwijl de PvdA gezien de vergrijzing vindt dat er aan die leeftijd nu iets gedaan moet worden. Aan de andere kant zijn GroenLinks en D66 sterk gericht op individuele vrijheid. Terwijl de PvdA vanouds een balans zoekt tussen individu en gemeenschap. Het is de klassieke opdracht van de PvdA een brug te slaan tussen die twee, tussen markt en vrijheid aan de ene kant en sociaal-democratische waarden als gelijke kansen en solidariteit aan de andere."
Zie voor dit interview verder:
'PvdA moet hervormen, ondanks de achterban'
TROUW - Politiek - Wilfried van der Bles − 13/10/11, 13:54
http://www.trouw.nl/tr/nl/4500/Politiek/article/detail/2966056/2011/10/13/PvdA-moet-hervormen-ondanks-de-achterban.dhtml
De partij heeft zich in het verleden echter vooral te sterk geïsoleerd van ouders en kinderen en hun relatie- en familieverbanden en dan vooral van vaders, van betrokken vaderschap en van gelijkwaardig ouderschap vòòr en na de scheiding. In de partij heerst een relatie- en vadervijandig klimaat. Veel meer aandacht voor het in de diverse levensgebieden (relatie, gezin, werk, (jeugd)zorg, school, etc.) weer mogelijk maken en met beleid ondersteunen van betrokken vaderschap en gelijkwaardig ouderschap in nieuwe relatievormen voor en na de scheiding zou de partij m.i. geen windeieren leggen en kan de partij - als herboren brugpartij tussen individu en samenleving - m.i. weer opnieuw aantrekkelijk maken voor brede groepen Nederlanders. Nederlanders die de partij nu teveel associëren met allerlei familie- en vadervijandige deelbelangen en groepen.

Samenvattend pleit ik daarom voor een koerswijziging van de PvdA gericht op het programmatisch uitwerken en uitvoeren van een beleid dat mensen rond de zorg voor en opvoeding van de eigen kinderen weer bij elkaar brengt, in plaats van zoals nu uit elkaar drijft. Dat impliceert vooral ook een vaderinclusief beleid (i.p.v. het huidige vaderexclusieve beleid), dat gericht is op het terugbrengen van vaders en vaderschap in het leven van kinderen, het bevorderen van betrokken vaderschap en van gelijkwaardig ouderschap op alle beleidsterreinen waar dit relevant is.

Ik doe daarom een beroep op ouders en vaders die lid zijn van de politieke partij PvdA om actief aan dit debat binnen de PvdA deel te nemen en de toekomstige koers van de partij mee vorm te geven waarbij ruimte geschapen wordt voor een koerswijziging waarbij gelijkwaardig ouderschap, betrokken vaderschap en een meer vaderinclusief beleid bevordert en ondersteunt wordt. Opgroeiende kinderen hebben immers recht op de zorg en betrokkenheid van beide ouders. Dan gaat het hen ook veel beter.

--
Drs. Peter Tromp
Voorzitter Vader Kennis Centrum (VKC)

woensdag, oktober 12, 2011

“Vaderinclusief beleid begint al tijdens de zwangerschap” (Lezing van Louis Tavecchio, em. hoogleraar pedagogiek UvA, tijdens het Vaderschapsymposium op 17 juni 2011)

Video (deel 1) van de lezing door Louis Tavecchio op het Vaderschapsymposium 2011:


Video (deel 2) van de lezing door Louis Tavecchio op het Vaderschapsymposium 2011:


Hieronder vindt u verder ook de powerpointpresentatie met de sheets bij de lezing "Vaderinclusief beleid begint al tijdens de zwangerschap" uitgesproken door Louis Tavecchio, emeritus hoogleraar pedagogiek, tijdens het Symposium Vaderschap op 17 juni 2011 van Vader Kennis Centrum, Universiteit van Amsterdam en IkVader aan de Universiteit van Amsterdam.

© L.W.C. Tavecchio, Universiteit van Amsterdam, Vader Kennis Centrum, Symposium Vaderschap, 17 juni 2011
---

Sheet 1 - Klik op de afbeelding voor grotere weergave.

Sheet 2 - Klik op de afbeelding voor grotere weergave.

Sheet 3 - Klik op de afbeelding voor grotere weergave.

Sheet 4 - Klik op de afbeelding voor grotere weergave.

Sheet 5 - Klik op de afbeelding voor grotere weergave.

Sheet 6 - Klik op de afbeelding voor grotere weergave.

Sheet 7 - Klik op de afbeelding voor grotere weergave.

Sheet 8 - Klik op de afbeelding voor grotere weergave.

Sheet 9 - Klik op de afbeelding voor grotere weergave.

Sheet 10 - Klik op de afbeelding voor grotere weergave.
http://www.fira.ca

Sheet 11 - Klik op de afbeelding voor grotere weergave.

maandag, oktober 03, 2011

Thema-avond voor gescheiden vaders

DE OPVOEDPOLI


organiseert

THEMA-AVOND GESCHEIDEN VADERS
JURIDISCHE ZAKEN


Martine Rietjens en Linda Sanders
(advocaat en mediator) bespreken op
interactieve wijze zaken als:

Verzoekschrift
Evaringen met het ouderschapsplan
Advocatuur versus mediation
Omgangsregeling
Omgangsrecht
Verdeling bezittingen
Convenant
Alimentatie


Donderdag 3 november 2011
Van: 19.30 – 21.30 uur
€ 20,-


Aanmelden verplicht
Mail suzan(at)opvoedpoli.nl

Opvoedpoli Nassaukade 162, 1053 LL Amsterdam
Tel 020 463 43 82