zondag, april 22, 2012

Manifestatie van SOS PAPA België op 25 april 2012 in Brussel

(11:00 - 13:00 uur: Brusselse Jeugdrechtbank: Portalis gebouw, Vierarmenstraat 4, 1000 Brussel)


Ter gelegenheid van de zevende Internationale Bewustwordingsdag Oudervervreemding organiseert SOS Papa België op woensdagmorgen 25 April 2012 tussen 11:00 en 13:00 uur een manifestatie bij de Brusselse Jeugdrechtbank (Portalis gebouw, Vierarmenstraat 4, Rue des Quatre Bras, 4 – 1000 Brussel) om meer aandacht te vragen voor een effectieve aanpak van de affectieve en emotionele schade van scheidingen voor kinderen.

Zie voor meer informatie:

Nederlandse google vertaling:

Platform SOS-Papa, Brussel - Wallonië - Vlaanderen
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=fr&ie=UTF8&langpair=fr%7Cnl&rurl=translate.google.com&twu=1&u=http://sospapa.info/&usg=ALkJrhi9QYB5LofXta8gp93LZF9_z58_Fg

Manifestatie van SOS PAPA België op 25 april 2012 in Brussel
Een vader, recht dat niet gehandhaaft wordt en oudervervreemding die niet erkend wordt in België http://translate.google.nl/translate?sl=fr&tl=nl&js=n&prev=_t&hl=nl&ie=UTF-8&layout=2&eotf=1&u=http%3A%2F%2Fsos-papa.blogspot.com%2F2012%2F04%2Fmanifestation-du-25-avril-2012.html

Originele Franse bericht:

Plate-forme SOS papa, Bruxelles - Wallonie - Flandre
http://sospapa.info/

Manifestation du 25 avril 2012
Un papa, justice non appliquée et aliénation parentale non reconnue en Belgique, http://sos-papa.blogspot.com/2012/04/manifestation-du-25-avril-2012.html

vrijdag, april 13, 2012

Ombudsman onderzoekt ondertoezichtstelling bij complexe echtscheidingen

De Nationale Ombudsman, 13 april 2012 

De Nationale ombudsman en de Kinderombudsman onderzoeken de manier waarop Bureaus Jeugdzorg omgaan met de ondertoezichtstellingen. Het gaat hierbij om ondertoezichtstellingen die speciaal zijn gericht op omgangsregelingen bij complexe echtscheidingen. De Nationale ombudsman bundelt klachten die ouders hebben over de uitvoering van de omgangs-ondertoezichtstelling en onderzoekt wat daar mogelijk aan te doen is. Ook de manier waarop Bureau Jeugdzorg het perspectief van het kind meeneemt in de uitvoering, krijgt aandacht in het onderzoek.


Het onderzoek komt voort uit signalen van ouders die zich bij de Nationale ombudsman hebben gemeld. Het gaat daarbij om zaken waarin de verzorgende ouder weigert de omgangsregeling met de niet-verzorgende ouder na te komen. Omdat de verzorgende ouder weigert mee te werken, vraagt de rechter via een ondertoezichtstelling aan Bureau Jeugdzorg de omgang tot stand te brengen. De rechterlijke uitspraken op dit punt kunnen variëren: van de uitspraak waarin de rechter BJZ vraagt te proberen omgang tot stand te brengen tot de uitspraak dat BJZ moet zorgen dat binnen een bepaalde tijd een specifieke omgangsregeling tot stand komt. Maar als ouders niet meewerken, wordt het voor BJZ moeilijk om iets te bereiken.

Ondanks deze rechterlijke uitspraken komt het geregeld voor dat een ouder uiteindelijk het contact verliest met de kinderen. En zo ontstaat er bij de ouders een gevoel van onrechtvaardigheid. Naar verwachting is het onderzoek in de zomer van 2012 afgerond.

Bent u journalist dan kunt u voor meer informatie contact opnemen met: Erna van Eerden (070) 356 36 37 of Yara Backx (070) 356 35 22.

Heeft u vragen over het onderzoek, dan kunt u een e-mail sturen naar omgangs-ots@nationaleombudsman.nl

Trefwoorden: BJZ, Bureau Jeugdzorg, Nationale Ombudsman, Ondertoezichtstelling, onderzoek, OTS, Omgangs-ondertoezichtstelling, Omgangs-OTS, 

dinsdag, april 10, 2012

Event van Vitamine V met optreden van Dio in de Open Schoolgemeenschap Bijlmer - Vaderschap is een voorrecht (Uitnodiging voor vrijdagavond 13 april)

Klik op afbeelding voor grotere weergave!

Vitamine V - Uitnodiging

Vaderschap is een voorrecht! Onder dit motto gaat Vitamine V in dialoog met vaders en zonen. Daarbij schuwen we de actualiteit niet.

Op vrijdagavond 13 april vindt de kick-off 2012 plaats in de Open Schoolgemeenschap Bijlmer. Twee generaties vaders openen de dialoog. Met een optreden van Dio.

Wij nodigen je van harte uit om bij deze kick-off aanwezig te zijn.

Kom op vrijdag 13 april, tussen 19.00 en 21.30 naar de OSB (Open Schoolgemeenschap Bijlmer) Gulden Kruis 5, 1103 BE Amsterdam Zuidoost.

Vaders zijn onmisbaar in de ontwikkeling van hun kinderen. Daarom is het belangrijk dat vaders hun rol vroeg in het leven van hun kinderen invullen en dat ook blijven doen. De omgang met de moeders van hun kinderen, hun eigen gedrag naar hun kinderen…er zitten nogal wat verborgen boodschappen in het gedrag en de houding van vaders.

Aan tafel spreken we eerst drie jonge vaders, Richard Soesanna, Quincy Gario en Rinchemar Martina. In de pauze een spetterend optreden van Dio. De tweede tafel wordt gevuld met oudere vaders. Na elk tafelgesprek kan het publiek reageren.

Tot slot leidt Radio Mart een gesprek met alle tafelgasten over de recente uitbarstingen van agressie en geweld in Zuidoost. Wat gaat er mis, welke rol kunnen vaders en hun zonen spelen?

--------------
Stichting Vitamine V werkt samen met bestaande organisaties. Activiteiten richten zich op vaders, moeders, kinderen en ‘vaders to be’ van verschillende etnische achtergronden. Vitamine V is een initiatief van Orville Breeveld en wordt ondersteund door RadarCommunicatie. Voor meer informatie: www.vitaminevader.wordpress.com of neem contact op met: Rinske van Duifhuizen, projectleider (06) 5244 7741.