maandag, april 05, 2010

469. Wat heeft het met elkaar te maken? De TV aflevering van RKK Katholiek Nederland over een familiedrama in Zoetermeer op Ned 1 op 2e Paasdag, het sexueel misbruik van kinderen door RK broeders, zusters en paters, en de ontkennende en wild om zich heen slaande paus en kerk

Gerelateerd artikel:

Het is nu Pasen. Daarom is het gepast eens stil te staan bij het decennialange misbruik van kinderen door de paters, broeders en zusters van de Katholieke Kerk, dat de afgelopen periode naar buiten is gekomen.

U heeft misschien deze berichtgeving over het massale sexuele misbruik van jongens door katholieke paters en broeders wel gevolgd.

Niet alleen in Nederland. Ook in Ierland, de VS, Australië, Duitsland, waar niet eigenlijk.

De huidige paus blijkt zelf in het verleden ook direct betrokken te zijn geweest in het jarenlang in de doofpot stoppen ervan.

Paus beschuldigd van toedekken kindermisbruik
Knack - Europa - Nieuws - 25 maart 2010
http://knack.rnews.be/nl/actualiteit/nieuws/europa/paus-beschuldigd-van-toedekken-kindermisbruik/article-1194708264631.htm#
Kerk moet slachtoffer en dader bijeenbrengen - Het aftreden van paus Benedictus zou een moedige daad zijn
Trouw - Opinie - 2 april 2010
http://www.trouw.nl/opinie/podium/article3031281.ece/_Kerk_moet__slachtoffer__en_dader__bijeenbrengen_.html
En nu de positie van deze paus daarbij zelf ook in het geding is en de roep om zijn aftreden aanzwelt begint men vanuit de Katholieke Kerk en haar instellingen steeds wilder en onbeschaamder om zich heen te slaan.

De Katholieke Kerk en de pauselijke kringen noemen de berichten van de slachtoffers over misbruik nu zelfs 'geroddel' in een poging de slachtoffers het zwijgen op te leggen.
Paus: luister niet naar ‘geroddel’
de Volkskrant - Buitenland - 29 maart '10
http://www.volkskrant.nl/buitenland/article1363724.ece/Paus_luister_niet_naar_geroddel
En eerder wist de Nederlandse kardinaal Simonis bij Pauw en Witteman over het jarenlange kindermisbruik door de broeders en paters te melden: "Wir haben es nicht gewusst."
Kardinaal over misbruik binnen katholieke kerk: Wir haben es nicht gewusst
Pauw & Witteman 23 maart 2010
http://pauwenwitteman.vara.nl/Archief-detail.113.0.html?&tx_ttnews%5Btt_news%5D=15970&tx_ttnews%5BbackPid%5D=116&cHash=54947f1690
Verder is het verweer van de katholieke kerk globaal: "Laat ons toch met rust. Waar gaat dit nu helemaal over. In de gezinnen en families vindt toch veel meer misbruik plaats. Kijk niet naar ons maar naar de gezinnen en families."
"Kindermisbruik werd toen wat anders aangepakt dan nu. Kindermisbruik werd en wordt te veel in de doofpot gehouden. Omdat het merendeel juist plaatsvindt in een beschermde omgeving als het gezin en de familie. Maar waarom dan wel een klopjacht op de Kerk en niet ook op de families, sportverenigingen, jeugdkampen?"
NRC lezerschrijft » De lezer schrijft over te veel aandacht voor r.k.-misbruik
http://weblogs.nrc.nl/lezerschrijft/2010/04/03/de-lezer-schrijft-over-te-veel-aandacht-voor-r-k-misbruik/
En afgelopen vrijdag reageerde een woordvoerder van de paus met de vergelijking dat niet de jarenlang misbruikte kinderen, maar de katholieke kerk zijnde de jarenlange misbruiker van kinderen, nu juist het slachtoffer zou zijn van een hetze, die volgens het gejurkte hobbelpaard van paus en kerk, het best vergeleken zou moeten worden met de jodenvervolging in de Tweede Wereldoorlog.
Priester vergelijkt berichtgeving misbruik met antisemitisme
de Volkskrant - Buitenland - Van onze redactie op 02 april '10
http://www.volkskrant.nl/buitenland/article1365920.ece/Priester_vergelijkt_berichtgeving_misbruik_met_antisemitisme
En een dag later had een andere Roomse curiekardinaal Angelo Sodano weer te melden dat de kerk de berichten over misbruik moet negeren.
'Kerk moet ophef misbruik negeren'
RTL Nieuws.nl - 4 april 2010
http://www.rtl.nl/(/actueel/rtlnieuws/buitenland/)/components/actueel/rtlnieuws/2010/04_april/04/buitenland/kerk-moet-ophef-misbruik-negeren.xml
En vanavond om 22.10 uur op Nederland 1 volgt tot slot een volgende stap in deze kerkelijke klucht - want de kerk heeft ook nog zendtijd op televisie via de RKK - gaat deze miezerige machtspolitieke katholieke kerk met een suggestieve TV uitzending op Pasen over het familiedrama in Zoetermeer in de tegenaanval in een poging om daarmee de aandacht van de discussie over het misbruik van zichzelf af te leiden en toe te leiden naar gezinnen en families, waar het volgens de katholieke kerk allemaal nog veel erger zou zijn dan 'wat sexueel misbruik door de katholieke kerkbroeders en -zusters'. Want dat is de verborgen en chanterende boodschap van RKK Katholiek Nederland hier. Men neemt daartoe een enkel boven elke twijfel verschrikkelijk drama met een vader in de hoofdrol omdat dat voor de suggestieve boodschap van de katholieke kerk goed uitkomt, want aan moordende moeders wil men - in de zucht naar gemakkelijke stigmatisering van het gezin en vaders als daders niet komen - dus pakt men een vader aan, daarmee met opzet de indruk wekkend dat alleen vaders de dader zouden zijn van familiedrama's en kindermoorden. Dit terwijl uit onderzoek blijkt dat moeders en vaders beiden even vaak de dader zijn van familiedrama's en kindermoorden).

Dat wordt echter verzwegen in de "RK-documentaire" en de slachtoffers van dit verschrikkelijke familiedrama van Zoetermeer worden hier met deze goedkope en gladde 'documentaire' door de Katholieke Kerk rustig nog een keer gebruikt en geslachtofferd om de aandacht van het eigen daderschap van kindermisbruik af te leiden.

Dat is nu de samenhang tussen de RKK TV aflevering over een familiedrama in Zoetermeer van vanavond om 22.10 uur op Nederland 1, en Pasen, het sexuele misbruik door broeders, zusters en paters uit de Rooms Katholieke Kerk en een wild om zich heen slaande en daarin geïmpliceerde paus.

Met aarzeling en met compassie voor de slachtoffers van het verschrikkelijke familiedrama in Zoetermeer moet mij dit van het hart. Wat mij betreft wordt deze katholieke kerk wegens het voor het eigen karretje spannen van de slachtoffers van dit vreselijke drama daarom schuldig verklaart als gods hobbelpaard dat zich jarenlang te buiten heeft gegaan aan sexueel en fysiek misbruik van kinderen. Zij maakt zich medeplichtig aan het ontkennen en negeren ervan en heeft alle moreel gezag verloren door ter afleiding van zichzelf demagogisch met haar dadervinger naar families en gezinnen te willen wijzen.

Op de website van Hulp en Recht, het zgn. 'klachtpunt' van de Katholieke Kerk in eigen beheer voor de slachtoffers van misbruik door de Katholieke Kerk, staat over het seksueel misbruik door de zusters, broeders en paters van de Katholieke Kerk het volgende:
De afgelopen jaren is veel bekend geworden over seksueel misbruik. Het komt voor in de huiselijke kring, in het onderwijs, de sport, het jeugdwerk en in de hulpverlening. Overal waar mensen in vertrouwen een beroep doen op anderen, is er het risico van misbruik van dit vertrouwen. De kerken, waarin vertrouwensrelaties een grote rol spelen, vormen hierop helaas geen uitzondering.
Dat deze bagatelliserende, intimiderende en ontkennende katholieke kerk hiermee nu ook claimt zelf onderzoek te willen doen naar het misbruik van kinderen in de eigen kerk, via een zelf ingestelde Commissie Deetman is dan ook absurd en absoluut ongeloofwaardig. Dat dient gewoon niet te gebeuren. Er dient een onafhankelijke commissie tot waarheidsvinding inzake het misbruik van kinderen door de katholieke kerk te komen. Elke andere oplossing is een affront tegen de gevoelens van de slachtoffers die het misbruik van de katholieke kerk in hun kindertijd jarenlang hebben moeten ondergaan.

En politici en politieke partijen zoals de Christen Unie en het CDA die zich hier ineens omdraaien en plotseling geen eigen verantwoordelijkheid voor de overheid zien om een breed onafhankelijk onderzoek te doen instellen naar het misbruik van kinderen door de Katholieke Kerk, maken zich medeplichtig aan dit (seksueel) misbruik en het in de doofpot stoppen ervan.

Peter Tromp
Vaderkenniscentrum


Familiedrama van Zoetermeer

Bron: RKK Katholieke Kerk, 5 april 2010

Vijf jaar na de lugubere gezinsmoord praten ouders, naaste familieleden, buren, vrienden, collega's en rechercheurs over deze zwarte bladzijde in hun leven en onherstelbare gevolgen van het drama voor alle betrokkenen.

Get Microsoft Silverlight Bekijk de video in andere formaten.


Docu: Familiedrama van Zoetermeer Website

Familiedrama Zoetermeer

Pasen RKK [Pasen | Katholiek Nederland] – 5 april 2010
http://www.katholieknederland.nl/pasen-rkk/detail_objectID706913.html

Open deze video in uw standaardplayer

Maandag 5 april, om 22.10 uur, Nederland 1

RKK televisie brengt op Tweede Paasdag 5 april de documentaire Familiedrama van Zoetermeer op Nederland 1. In deze speciale uitzending het ontroerende en meeslepende verhaal van nabestaanden en slachtoffers van deze gezinsmoord die Nederland in april 2005 schokte.

Zoetermeer werd in april 2005 opgeschrikt door een luguber drama. Richard H., ogenschijnlijk een doodgewone man, vermoordde zijn vrouw Claudia en zijn twee dochtertjes van vijf en drie jaar, Marieke en Charlotte. Hij dumpte hen in een kuil in een bos bij het Brabantse Chaam en gaf ze daarna als vermist op. Hij maakte posters, ging de buurt door, zocht samen met de moeder en vader van Claudia overal en leverde informatie aan Opsporing Verzocht. Twee weken later werd hij ontmaskerd als de moordenaar. Richard H. leidde een dubbelleven. Hij had een Poolse chatvriendin en wilde haar een weekend in zijn woning ontvangen. Daarbij liepen zijn vrouw en kinderen in de weg en daarom werden zij genadeloos vermoord en opgeborgen als oud vuil. In de 50 minuten durende RKK-documentaire praten de ouders en grootouders van Claudia openhartig over deze verschrikkelijke dagen en voor het eerst komen alle andere betrokkenen aan het woord: de rechercheurs, de vriendinnen, de collega’s op school en de buren. Dan pas wordt duidelijk hoe groot de verwoesting is, vijf jaar later.

2 opmerkingen:

Anoniem zei

Uit het meest recente onderzoek "Tot de dood ons scheidt" rond moord in huiselijke kring blijkt dat de daders doorgaans man zijn en de slachtoffers doorgaans vrouw. Uw stelling "dat uit onderzoek blijkt dat moeders en vaders beiden even vaak de dader zijn van familiedrama's en -moorden)" blijkt dus niet overeen te stemmen met de werkelijkheid.

Vaderkenniscentrum VKC zei

Beste anonymus, helaas moet ik u teleur stellen en kan ik u geen gelijk geven.

U baseert zich op een van de onderzoekjes van opdrachtbureau Beeke, dat, vanuit dat zo leuke pandje aan de Rijnkade in Arnhem, steeds in opdracht van en betaald door de huiselijk geweldlobbyisten ‘onderzoek doet’ met zulke voor de huiselijk geweldlobby steevast welgevallige conclusies die in suggestie sterk afwijken van wat wetenschappelijke studies uitwijzen.

Ik baseer me daarentegen op een deugdelijke wetenschappelijke promotiestudie uit 2007 van A.J. Verheugt aan de Universiteit van Tilburg (Verheugt, A.J. (2007). Moordouders – Kinderdoding in Nederland. Een klinisch en forensisch psychologische studie naar de persoon van de kinderdoder. Assen: Koninklijke Van Gorcum).

Aan deze studie van Verheugt wordt overigens ook op p.42 van uw warrige Beeke-rapport gerefereerd, maar in een dusdanig verwarrend en versluierend betoog dat ik me heel goed kan voorstellen dat ook u daarbij het spoor bijster bent geraakt.

Forensisch en klinisch psycholoog Verheugt komt in zijn promotie studie echter tot de volgende conclusie:

Het overgrote deel, 64 procent, van de Nederlandse kinddoders is vrouw. Als de vrouwen die binnen 24 uur na de bevalling hun baby doden, niet worden meegeteld, wordt de verdeling 53 procent vrouw en 47 procent man.

Verder concludeert Verheugt in zijn studie:
- dat kinderdoding door ouders jaarlijks gemiddeld tien tot vijftien keer voor komt;
- dat 85 procent van de kinddoders in de jeugd een groot onverwerkt verlies heeft meegemaakt;
- dat veel kinddoders in het jaar voorafgaand aan hun daad geconfronteerd werden met een nieuw (dreigend) verlies in de vorm van echtscheiding, dood of verlating.

Kijken we vervolgens ook naar de cijfers voor kindermishandeling zoals die tot en met 2001 nog jaarlijks door het AMK werden bijgehouden en gepubliceerd, dan blijkt ook daar dat moeders en stiefvaders 2,5 keer vaker de dader zijn van kindermishandeling dan vaders.

Zie daarvoor: Moeders mishandelen kinderen 2,5 keer vaker dan vaders :: Jaarcijfers kindermishandeling AMK's (Vaderkenniscentrum.nl. Nr. 74; dinsdag, april 01, 2008)
http://vaderkenniscentrum.blogspot.com/2008/04/74.html

En kijken we tot slot naar de wetenschappelijke studies op het terrein van huiselijk geweld naar geslacht dan blijkt uit de bibliografie van Martin S. Fiebert Ph.D., Department of Psychology California State University, Long Beach uit 275 wetenschappelijke studies met een geaggregeerde steekproef van 365.000 dat vrouwen in relaties en partnerschappen fysiek even gewelddadig of gewelddadiger zijn dan mannen tegen hun relatiepartners.

Zie daarvoor: REFERENCES EXAMINING ASSAULTS BY WOMEN ON THEIR SPOUSES OR MALE PARTNERS: AN ANNOTATED BIBLIOGRAPHY
http://www.csulb.edu/~mfiebert/assault.htm

Een reactie posten