woensdag, april 07, 2010

470. Volgens 'nieuw onderzoek' van Spruijt zou co-ouderschap 'in rap tempo' toenemen in Nederland

Co-ouderschap sterk in opkomst

Bron; Telegraaf - Binnenland - wo 07 apr 2010, 07:42
http://www.telegraaf.nl/binnenland/6471983/__Co-ouderschap_sterk_in_opkomst__.html?sn=binnenland

AMSTERDAM - Steeds meer kinderen wonen in twee gezinnen. Een op de vijf woont na een echtscheiding de helft van de tijd bij vader en de andere helft bij moeder in huis.

Tien jaar geleden was dat nog een op de twintig, blijkt uit onderzoek van scheidingsexpert Ed Spruijt, onderzoeker aan de Universiteit Utrecht. Die ondervroeg vier jaar lang ruim vierduizend kinderen, weet Trouw. Conclusie: het aantal ex-partners dat voor co-ouderschap kiest, stijgt in rap tempo. In 2006 woonde 16 procent van de scheidingskinderen beurtelings bij vader en moeder, vorig jaar 21 procent.

Co-ouderschap sterk in opkomst

Bron: Trouw - Nederland - Iris Pronk - reacties (1) - 7 april 2010
http://www.trouw.nl/nieuws/nederland/article3034616.ece/Co-ouderschap_sterk_in_opkomst_.html

Eén op de vijf kinderen woont na een echtscheiding de helft van de tijd bij hun vader en de helft bij hun moeder. Tien jaar geleden was dat nog één op de twintig. Dat blijkt uit onderzoek van scheidingsexpert Ed Spruijt, onderzoeker aan de Universiteit Utrecht.

Spruijt ondervroeg voor het ’Handboek scheiden en de kinderen’, dat in september verschijnt, gedurende vier jaar zo’n 4400 kinderen van meer dan zestig scholen. Het aantal ex-partners dat voor co-ouderschap kiest, stijgt in rap tempo, concludeert hij. In 2006 woonde 16 procent van de scheidingskinderen beurtelings bij vader en moeder, vorig jaar 21 procent.

Lees dit artikel verder op: http://www.trouw.nl/nieuws/nederland/article3034616.ece/Co-ouderschap_sterk_in_opkomst_.html

1 opmerking:

Ruud van Rooij zei

Dit artikel en onderzoek geven inzicht in de ontwikkeling van het co-ouderschap in het afgelopen decennium. Het co-ouderschap geeft een evenredige invulling aan het recht van kinderen op twee ouders na een scheiding en heeft derhalve de voorkeur boven situaties waarbij de kinderen voornamelijk bij een van de ouders zijn [thans nog in 79% van alle scheidingskinderen]. Daarnaast geeft het beide ouders evenredige rechten en plichten inzake de invulling en uitvoering van het ouderlijk gezag. Een belangrijke voorwaarde voor het co-ouderschap is dat beide ouders in dezelfde gemeente wonen, of althans binnen relatief [bij voorkeur een fietsbare] korte afstand.

De wetwijziging in 1998 die co-ouderschap mogelijk maakte en de recente wet van 2009 die het ouderschapsplan verplicht stelt, hebben de rechterlijke macht echter niet kunnen weerhouden om nog dagelijks 70% van de scheidingskinderen te ontvaderen. Daar komt nog bij dat, in geval de moeder wil verhuizen om elders een nieuw bestaan op te bouwen, de rechterlijke macht de moeder geen strobreed in de weg legt [zie “Lof voor Eurlings en Bos. Liever opvoeder!”]

Als lid van D66 heb ik dit onderwerp binnen mijn partij aanhangig gemaakt. Binnen niet al te lange tijd zal de partij een standpunt inzake de rechten van het kind op twee ouders gaan innemen. Ik strijd er voor dat dit standpunt inhoudt dat de rechterlijke macht gedwongen wordt om co-ouderschap [bij voorkeur in dezelfde gemeente] verplicht te stellen, waarbij geen van beide ouders zich zo maar aan hun ouderlijke verplichtingen jegens hun kinderen kunnen onttrekken.

Een reactie posten