donderdag, februari 18, 2010

428. 19 maart a.s. - Belgische studiedag 'Niet-naleving van het omgangsrecht - Actuele knelpunten en mogelijke alternatieven'

STUDIEDAG 'NIET-NALEVING VAN HET OMGANGSRECHT - ACTUELE KNELPUNTEN EN MOGELIJKE ALTERNATIEVEN'

Senator Guy Swennen

Natieplein 1

1009 Brussel

V.U.: Guy Swennen, Natieplein 1, 1009 Brussel


STUDIEDAG 19 MAART 2010
CONGRESZAAL FEDERAAL PARLEMENT – BRUSSELDE NIET-NALEVING


DE NIET-NALEVING VAN HET OMGANGSRECHT -
ACTUELE KNELPUNTEN EN MOGELIJKE ALTERNATIEVEN


De niet-naleving van het omgangsrecht blijft een ernstig probleem. Ook na de wet van 18 juli 2006 ‘tot het bevoorrechten van een gelijkmatig verdeelde huisvesting van het kind van wie de ouders gescheiden zijn en tot regeling van de gedwongen tenuitvoerlegging inzake huisvesting van het kind’.


Samen met u willen we een stand van zaken opmaken, de bestaande knelpunten inventariseren en zoeken naar mogelijke oplossingen.


VRIJDAG 19 MAART 2010 -

CONGRESZAAL FEDERAAL PARLEMENT

LEUVENSEWEG 21 - 1000 BRUSSEL


P R O G R A M M A


13.30 u. Welkom en inleiding,
Senator Guy SWENNEN


13.45 u. De wet van 18 juli 2006 vanuit de praktijk bekeken,
Prof. Patrick SENAEVE, buitengewoon hoogleraar KU-Leuven, Kamervoorzitter in het Hof van Beroep Brussel


14.30 u. Bedenkingen en ideeën,
Prof. Frederik SWENNEN, Hoofddocent Universiteit Antwerpen/Advocaat


15.15 u. Koffiepauze


15.35 u. Omgangsrecht en het ouderschapsplan naar Nederlands recht,
Prof. Mr. Wendy SCHRAMA, hoofddocent UCERF Universiteit Utrecht


16.20 u. De preventieve werking van bezoekruimten,
Mevr. Rita HEY, Algemeen coördinator het Huis Antwerpen/Brugge


16.45 u. De handhaving van het omgangsrecht,
Mevr. Inge DEMAN, Eerste Substituut Procureur des Konings te Dendermonde


17.15 u. Gedachtewisseling met de deelnemers


18.00 u. Conclusies,
Senator Guy SWENNEN


Deelname is gratis / Opgelet: het getal deelnemers is beperkt tot 120.


De studiedag is erkend als permanente vorming door de Orde van Vlaamse Balies voor 5 juridische punten.


ORGANISATIE: Senator Guy Swennen


INSCHRIJVINGSFORMULIER

Voornaam/Naam
-----------------------------------------------------------

Adres -----------------------------------------------------------

E-mail

-----------------------------------------------------------

Beroep -----------------------------------------------------------

Telefoon -----------------------------------------------------------

- INSCHRIJVEN TOT UITERLIJK 12 MAART MET DIT INSCHRIJVINGSFORMULIER VIA STUDIEDAG@GUYSWENNEN.BE

-----------------------------------------------------------

Kopieer de gegevens van het inschrijvingsformuliertje in een e-mailvenster en stuur ze op naar studiedag@guyswennen.be - of stuur het inschrijvingsformulier op met de post op het parlementsadres van de senator.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten